GLISNO /Gleissen/

Wieś położona w gminie Lubniewice powiatu sulęcińskiego. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1421 roku- wymieniana jako Glysen, Gleysen, w 1463 roku jako Glitzen, Gleyssen.  W 1421 roku część gruntów we wsi należało do wdowy po Nyschu(Nickelsie) Zymütz(Zynnitz). W 1461 roku we wsi trzy majątki rycerskie należące do: Othwicha, Czinnitza i Peeningka. W 1463 roku wymienia się dwa majątki rycerskie należące do rodów: von Wedel i von Sack. Rodzina von Wedel posiadała dobra we wsi do połowy XVIII wieku. W 1463 roku wymienieni bracia Hans i Hans von Waldow z Lubniewic. W 1488 roku na terenie wsi Georg von Sack zakłada folwark. W 1499 roku jako właścicieli folwarku wymienia się synów Georga: Kaspara i Balzera von Sack.  Balzer von Sack pojawia się jeszcze w 1510 roku. W połowie XVI wieku wieś w rękach rodu von Waldow. Po śmierci Caspara von Waldow w 1565 roku wieś dziedziczą synowie, Hans i Christoph. Po Hansie dobra przejmują jego synowie: Caspar i Bastian, później wymienieni synowie Caspara w 1588 roku oraz synowie Christopha von Waldow w 1592 roku. Po podzieleniu części dóbr gliśnieńskich  w roku 1682, część wsi należała do rodu von der Marwitz, wzmiankowani również w 1724 roku. W 1740 roku nadal dwa majątki należące do rodów: von der Marwitz oraz do von Waldow. Po wojnie siedmioletniej część gruntów należała do niejakiego Trossckei(von Troschke).  W 1777 roku dobra zakupione przez Gottloba von Troschke. W roku 1783 właścicielem Glisna zostaje Friedrich Wilhelm von Poser ze starej szlachty śląskiej. On jest budowniczym pałacu, który wzniesiono w 1793 roku. Nadal posiada Glisno w 1804 roku. W 1818 roku za 141000 talarów Glisno zakupił żydowski kupiec z Berlina, Izrael Moses Henoch(*1770-+1844), który założył obok pałacu uzdrowisko bardzo popularne w pierwszej połowie XIX wieku, a także rozbudował rezydencję o dwuosiowe człony. Jest również fundatorem kościoła w stylu klasycystycznym prawdopodobnie według projektu Schinkla. Sam pałac adoptował na luksusowe kasyno z hotelem. W 1842 roku za 209500 talarów majątek zakupiła rodzina von Müller. W 1856/57 roku Glisno kupuje Hans Carl Otto von Wartenberg, który tworzy tu ordynację. Zlikwidował uzdrowisko, rozwinął gospodarstwo a także rozbudował rezydencję zmieniając przy okazji wystrój wnętrz. Prawdopodobnie za czasów tej rodziny powstało neogotyckie mauzoleum w południowo-zachodniej części parku z ich herbem w szczycie. Równolegle z budową pałacu powstał park krajobrazowy ze stawem oraz sztuczną ruiną. Potomkowie Carla Otto von Wartenberg mieszkali w Gliśnie do końca lat 20-tych XX wieku.

Glisno-pow. Sulęcin, lubuskieGlisno lubuskieGlisno, lubuskieGlisno-mauzoleumGlisno-romantyczne ruiny

glistno-palac007

glistno-palac011

glistno-palac013

glistno-palac001

glistno-palac003

glistno-palac002glistno-palac

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY

Po 1945 roku pałac i gospodarstwo było w rękach PGR. W latach 60-tych pałac był w rękach Kaliskiej Wytwórni Pluszu i Aksamitu „Runex” z przeznaczeniem na ośrodek kolonijny. Wówczas przeprowadzono remont pałacu. Od 1978 roku pałac staje się własnością Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego. Obecnie mieści się w nim Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Od kilku lat organizowane są tam Targi Rolnicze(wiosną) lub „Jesień w Gliśnie”(we wrześniu). Organizowane są również plenery malarskie pod kierownictwem Anny Szymanek. Zespół pałacowy składający się z pałacu, parku ze sztuczną ruiną i oficyny. Pałac wzniesiony w 1793 roku, w stylu klasycystycznym, rozbudowany w 1830 roku i przebudowany w 1910 roku. Murowany, parterowy z użytkowym poddaszem. Założony na planie wydłużonego prostokąta, z owalną salą na osi. Wnętrze przebudowane w 1910 roku i w latach 1969-72. Z pierwotnego układu zachowała się tylko owalna sala balowa. Obok rozciąga się park liczący ok. 28 ha z ruinami mauzoleum rodu von der Marwitz i mauzoleum  rodu von Wartenberg oraz romantycznymi ruinami mostu.

glisno-1941-lubuskie