GÓRZYCA /Göritz/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Górzyca powiatu słubickiego. o średniowiecznym rodowodzie. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1252, kiedy była własnością powstałego w latach 1123-1124 biskupstwa lubuskiego. W latach 1276-1325 miasto było stolicą biskupów i kapituły lubuskiej. Dwukrotnie posiadała prawa miejskie, które ostatecznie utraciła po 1945 roku.

ZAMEK

Prawdopodobnie pod koniec XIII wieku biskupi wybudowali na prawym brzegu Odry swoją rezydencję. W 1325 roku biskupi zamek wraz z miastem został zrównany z ziemią przez mieszczan frankfurckich pod wodzą Ericha von Wulkow z polecenia margrabiego Ludwika I, toczących boje z biskupstwem lubuskim. Dzisiaj trudno odnaleźć ślady po zamku.

Przy wylotowej drodze na Słubice przed stacją benzynową należy skręcić w prawo. Z oddali widoczny zagajnik, przy którym znajduje się kamień z mało obecnie czytelnym napisem: „Tu znajdowała się Katedra Biskupów Lubuskich w latach 1276-1325 i Sanktuarium Maryjne do roku 1551”. Do tego miejsca nie prowadzą żadne drogowskazy…

ZESPÓŁ DWORSKO-FOLWARCZNY

gorzyca-folwark

W części północnej wsi przy ulicy Robotniczej pozostałości zespołu dworsko-folwarcznego: budynki gospodarcze/obora, magazyn/, czworaki/.

WILLE

gorzyca-lubuskie

gorzyca-1923-lubuskie