GROCHOWO /Grochow/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Sulęcin powiatu sulęcińskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1413 roku. Jako właścicieli wymienia się rody: von Winningvon Karstedt. W 1828 roku wymienia się rodzinę von Bukowiecki, w 1857 von der Lühe. Na początku XX wieku/1903/ wymienia się rodzinę von  Stoltzenberg. W 1904/5 roku właścicielem majątku jest rodzina Tischmeyer.

Grochowo- dwor

grochowo-pow-sulecin-lubuskie

ZESPÓŁ FOLWARCZNY

W skład zespołu wchodzą: dwór, budynki gospodarcze, park, podwórze, ogrodzenie.

grochowo-1941-lubuskie