GROCHOWO /Grochow/

Wieś położona w gminie Sulęcin powiatu sulęcińskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1412 roku(Grochowo), w 1419(Grothow, Grochow). W 1412 roku wieś należała do Jenczy(Jan Wolków). W 1428 roku mowa o Konradzie Doberszicz(Doberschwycz) a w 1431 siedział tu Jan Dobrswicz(Dobirswicz). W 1431 wzmiankowany Andrzej Grimbark(Grimberg, Grinbarg) a w 1432-47 Mikołaj, Nikel Grimbark(Grumberg, Grunberg=prawd. von Grünberg). W 1493-97 siedział tu  Piotr Brombark, Gromberg(Peter von Grünberg de Grochowo). W 1505 roku Jakub Goruński sprzedaje odziedziczoną część majątku  po Piotrze Grochowskim Maciejowi Zaydlicz Czarmyślskiemu(Czarnomyślski). W 1525 roku Malchier Dobrzicz sprzedał swoją część Maciejowi Zaydlicz Czarmyślskiemu(Czarnomyślski). W 1528 roku część gruntów we wsi zakupił od Wojciecha Pieskowskiego Jan Hersztopski. W 1546 roku Klemens Loga Czarmyślski sprzedał swoją część wsi bratu Jerzemu Loga Czarmyślskiemu. W 1577 roku wzmiankowany Jan Zeidlecz oraz Wawrzyniec i Melchior Grochowscy. Maciej Zaydlicz Czarmyślski i Jan Zeidlecz to przodkowie późniejszych właścicieli z rodu von Seydlitz(Seidlitz). W 1583 roku należała do rodów von Lossow i von Seydlitz– wymieniona żona Balthasara von Lossow, z domu von Seydlitz, wymieniony również Laurentis von Seydlitz. W 1606 roku wymieniona Anna von Seydlitz-Kurzbach, córka Johanna von Seydlitz, która wyszła za mąż za Maximiliana von Schlichting-Bukowiec.  W 1622 roku wzmiankowany Friedrich von Seydlitz-Kurzbach, w 1636 roku Dorothea von Seydlitz a w 1685 roku Laurentius von Seydlitz-Kurzbach. Prawdopodobnie przez małżeństwo dobra przechodzą w ręce rodu von Unruh. Pod koniec XVIII wieku(1796) właścicielem był Sebastian Ludwig Alexander von Unruh, którego matka Louise była z domu von Seydlitz, wymieniony w 1798 roku(Sebastian Unrug). W 1828 roku właścicielem jest Pani von Bukowiecki(Bukowiecka), w 1836 roku  przechodzi w ręce kapitana von Winning. Kolejnym właścicielem była rodzina Karrstedt, której majątek w latach 1850-53 obejmował 1659 akrów ziemi. W 1857 dobra należą do von der Lühe. W 1879 roku majątek należał do rodziny Winter i obejmowały 652,30 ha gruntów. Na początku XX wieku/1903/ wymienia się rodzinę Stolzenberg. Od 1904/7 roku właścicielem majątku jest Dr. Max Tischmeyer. Kolejnym właścicielem majątku był Heinrich Alisch(1907). W 1914 roku majątek obejmował 687ha i należał do Dr.jur. porucznika Maxa Tischmeyer. W skład majątku wchodziły folwarki: Podbiele(Schmacht), Wszeradz(Neuvorwerk) i Jeżowe Pole(Egelpfuhl). W 1929 roku majątek Maxa Tischmeyer obejmował 689ha. 

Grochowo- dwor

grochowo-pow-sulecin-lubuskie

ZESPÓŁ FOLWARCZNY

W skład zespołu wchodzą: dwór, budynki gospodarcze, park, podwórze, ogrodzenie.

grochowo-1941-lubuskie