Gorzupia Górna/Ober Gorpe/ obecnie Miodnica

Dawna wioska Ober Gorpe, obecnie północna część wsi Miodnica położonej w gminie Żagań powiatu żagańskiego. Nazwałem ją Gorzupia Górna, zgodnie z nazwą niemiecką. Wieś o średniowiecznych korzeniach, książęca, później rycerska. W 1405 roku należała do rodziny von Cruse(Krause) ale już w tym samym roku wymieniana jest rodzina von Kottwitz z Iłowej, która dobra we wsi posiadała do 1540 roku. Część gruntów we wsi w latach 1410-1661 należały do miasta Szprotawa oraz do kościoła żagańskiego. W 1446 roku część dóbr posiadła rodzina von Schaffgotsch z Miodnicy, w latach 1494-1572 von Unruh. W 1572 roku doszło do podziału majątku na część a i b. Część a w 1573 roku należała do von Unruh, od 1580 roku von Wiedebach, który ożenił się z wdową po von Unruh i posiadał majątek do 1607 roku. Po nim dobra ponownie w rękach rodu von Unruh i w 1607 roku złączone z majątkiem b. Majątek b był w latach 1572-1737 w rękach rodu von Unruh ale od 1661 do 1687 roku na Gorzupi „siedział” von Seelstrang ożeniony z siostrą von Unruh z Borowa Dużego. Później dość częste zmiany właścicieli. Wymienia się rodziny: von Knobelsdorff(1737), wdowę po nim(1789), barona von Haugwitz(1791), Wüsthoff(1825-1856) i wdowę(z domu von Thielenfeld) (1845), która wyszła za mąż za barona Camurry, zmarłego w 1852 roku, Schuch(1856), Wolff(1857), Dehmel(1876), Jordan z Gӧrlitz(1880), Blümel(1883), Budewitz(1903), Lӧwe(1908), barona Vielhauer von Hohenhau(1919-1945)- wymienieni Fedor i Harald.

Na terenie wioski znajdowało się założenie dworsko-folwarczne. Pozostałością po założeniu są zabudowania gospodarcze.

Screen Shot 049