GRABOWIEC /Schöneich/

Wieś położona w gminie Świdnica powiatu zielonogórskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1251 roku. W wiekach kolejnych jako właścicieli wymienia się rody: von Berge, von Promnitz, von Schӧnaich-Carolathvon Plӧtzvon Mellinvon BlixenSturmvon UechtritzBoteBurchardtvon Wedell-Parlow. Z całości zostały w kolejnych wiekach wydzielone dwa majątki. W 1601/02 roku pojawia się majątek II, będący własnością miasta Nowogrodu Bobrzańskiego(1601), a następnie w rękach baronów von Promnitz z Żar, będących właścicielem majątku I-go. W 1594 roku pojawia się majątek III, którego właścicielami w  1594 roku była rodzina Stahn, w 1834 roku była rodzina Nippe oraz Pani Wirth. Wg spisu właścicieli ziemskich z 1873 roku majątek o wielkości 543 mórg ziemi posiadał Johann Friedrich Nippe i Miteigenthümer. W 1888 roku nadal dobra posiadała rodzina Nippe. Później kolejne zmiany właścicieli: Müller(1900), Malcometz(Malcomess)-(1911), Fischer(1919), Krieg(1927), Dr med.Hagner(1934-1945).

Grabowiec- pałac Malkomess

Grabowiec k.Letnicy001- powiększenie

We wsi prosty dwór prawdopodobnie zbudowany w XIX wieku w otoczeniu niewielkiego założenia ogrodowego zaadoptowany na kościół.

Screen Shot 086