Gorzów Wlkp.-Wieprzyce-Wepritz

Wieś Wieprzyce, od 1962 roku dzielnica Gorzowa Wielkopolskiego po raz pierwszy wzmiankowana w 1325 roku(Weperzow) kiedy to margrabia brandenburski Ludwik Starszy nadał dwie części wsi mieszczanom gorzowskim: Conradowi, Henningowi i Peterowi Prizzel. Pod koniec XIV wieku własność rady miejskiej Gorzowa. Przy drodze w kierunku na Kostrzyn zespół dworski.