GÓRZYN /Göhren/

Wieś leżąca w gminie Lubsko powiatu żarskiego o średniowiecznej metryce. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1346. Właścicielem Górzyna po 1482 był Georg von/vom/ Stein, by po 1490 roku być w posiadaniu rodu von Rothenburg. Jako kolejnych właścicieli wymienia się rodzinę von Kalckreuth. W 1500 roku właścicielem zostaja bracia von Schlichting. Po 1663 roku właścicielami wsi zostaje rodzina von Gablenz. Za ich posiadania dochodzi do podziału majątku i zubożenie wsi. Od 1777 roku Górzyn stanowi własność barona Dietricha Gottharda von Blomberg. Za jego czasów powstają zabudowania nowego folwarku oraz pałac, obecnie nie istniejący. Od końca XVIII wieku miejscowość dość często zmienia właścicieli. Od barona von Blomberg wieś zakupuje Adam Friedrich von Winanko und Werenstein, który już w 1799 roku odsprzedaje Górzyn królewskiemu szambelanowi Johannowi Karlowi von Hagen. W 1803 roku od von Hagena majątek zakupuje  Gerhard Johann von Alvensleben, a ten w 1806 roku odsprzedaje majątek rodzinie von Görne. W 1809 roku wieś jest w posiadaniu Zerboniego Sposetti. Po 1817 roku właścicielem majątku jest bankier z Berlina Carl Philip Krutsch. Po 1818 roku doszło do parcelacji majątku i zakupu ziemi przez miejscowych chłopów.

 WIEŻA MIESZKALNA

 W Górzynie znajduje się wieża mieszkalna zbudowana w XV-XVI wieku, której właściciel związany był z miejscowym kościołem. Prawdopodobnie po zniszczeniach w roku 1785 w górnej partii nadbudowana. Murowana z kamienia i cegły, piętrowa, założona na planie kwadratu. W grubości muru umieszczone schody prowadzące na piętro. Czterospadowy dach. W latach 90-tych remontowana. Obecnie w rękach prywatnych.

PAŁAC

Do 1841 roku we wsi stał pałac, który został rozebrany do fundamentów.

 

Screen Shot 052