Grabik /Grabig/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Żary powiatu żarskiego. Początki wsi sięgają średnioweicza. W XV wieku należała do rodu von Biberstein. W 1550 roku oddają wieś w lenno Hansowi von Schoenaich. Kolejnym właścicielem zostaje rodzina von Knappe. W połowie XIX wieku jako właściciel majątku wymieniany niejaki Leonhardt.

Biberstein (3)

Schoeneiche

 

 

 

 

We wsi dwa założenia dworsko-folwarczne.

I. Dwór Geabler`a

Grabik-dwór gaeblersa

Dwór zbudowany prawdopodobnie pod koniec XIX lub na początku XX wieku. W 1910 roku majątek był własnością Kurta Gaebler`a, kapitana armii pruskiej. Po jego śmierci w 1929 roku dobra w rękach rodziny. Dobra liczyły 367,48 ha. Położony jest w otoczeniu zespołu folwarcznego oraz parku z aleją lipową prowadzącą do dworu. Po 1945 roku w rękach Stacji Oceny Roślin. Sam dwór zaadoptowany na mieszkania dla pracowników.

II. Dwór Pusch`a

Grabik- dwór Puscha

Grabik (1)

Drugie założenie dworskie powstało w 2 połowie XIX wieku. Na początku XX wieku należał do rodziny Pusch. Położony jest w obrębie założenia folwarcznego oraz parku. Obecnie w rękach prywatnych.

Screen Shot 078