Grabik /Grabig/

Wieś położona w gminie Żary powiatu żarskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1353 roku(Grabig). Wieś wasalna majątku żarskiego. W 1381 roku wzmiankowany Henzel von Gebelzig. W XV wieku należała do rodu von Biberstein. W XV wieku wieś podzielona na majątek A i B. W 1479 roku majątek A należał do rodu von Kreckwitz– wymieniony Nicol von Kreckwitz. W 1538 roku Hans von Zeschau posiadacz wsi odsprzedał-wydzierżawił wieś benedyktynom z Gubina, aby po 8 latach odkupić wieś od klasztoru. Sprzedał majątek Hansowi i Eusebiusowi von Kalckreuth. Przed 1581 rokiem wieś należała do Heinricha von Pack, od którego w 1581 roku wieś zakupił Zacharias von Grünberg i sprzedał Melchiorowi von Lӧben, ożenionemu z Barbarą von Stosch z Mojęcic(Mondschütz). Po śmierci Mlechiora von Lӧben dobra dziedziczy syn jego, Maximilian von Lӧben. Część gruntów w 1550 była lennem Hansa von Schӧnaich. Na początku XVIII wieku dobra posiada rodzina von Gersdorff– w 1701 roku wymieniony Maximilian Ferdinand von Gersdorff. Posiadali dobra  jeszcze w 1718 roku. Kolejnym właścicielem jednego z majątków zostaje rodzina von Knappe. W połowie XIX wieku jako właściciel majątku wymieniany porucznik Franz Reinhard  Leonhardt, którego w 1879 roku majątek liczył 178 ha gruntów. W 1914 roku majątek o areale 367ha należał do Curta Gӓbler. W 1929 roku dobra jego obejmowały 367ha. Drugi majątek wcześniej należący do rodziny Pusch w 1914 roku należał do wdowy Emilie Walter i obejmował 92 ha a w 1929 roku majątek ten liczący nadal 92 ha był w rękach Richarda Walter a dzierżawiony był przez Carla Langner.

 

Biberstein (3)

Schoeneiche

 

 

 

 

We wsi dwa założenia dworsko-folwarczne.

I. Dwór Geabler`a

Grabik-dwór gaeblersa

Dwór zbudowany prawdopodobnie pod koniec XIX lub na początku XX wieku. W 1910 roku majątek był własnością Kurta Gaebler`a, kapitana armii pruskiej. Po jego śmierci w 1929 roku dobra w rękach rodziny. Dobra liczyły 367,48 ha. Położony jest w otoczeniu zespołu folwarcznego oraz parku z aleją lipową prowadzącą do dworu. Po 1945 roku w rękach Stacji Oceny Roślin. Sam dwór zaadoptowany na mieszkania dla pracowników.

II. Dwór Pusch`a

Grabik- dwór Puscha

Grabik (1)

Drugie założenie dworskie powstało w 2 połowie XIX wieku. Na początku XX wieku należał do rodziny Pusch. Położony jest w obrębie założenia folwarcznego oraz parku. Obecnie w rękach prywatnych.

Screen Shot 078