GRABIN /Krämersborn/

Wieś położona w gminie Bytnica powiatu krośnieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w roku 1308. W średniowieczu należała do biskupstwa poznańskiego. W XVI wieku właścicielem dóbr rycerskich była rodzina von Stӧssel(Stiessell-1575). Od 1583 roku dobra w rękach Siegmunda von Lӧben. Od Zachariasa von Lӧben majątek zakupił Wolf von Buntsch z Prześlic, zmarły w 1594 roku. Od 1644 roku w posiadaniu braci Heinricha i Franza Wilhelma von Schmolck(e), który to majątek przejęli po śmierci ojca, Hansa. W 1713 roku od braci von Winterfeld z Sądowa za sumę 16800 talarów dobra zakupuje Andreas von Czychlinsky, czyli Andrzej Żychliński, polski szambelan, który w pierwszej połowie XVIII wieku buduje dwór. Miał 6 synów. Rodzina Żychlińskich(von Zychlinski) posiadała majątek jeszcze w 1774 roku. W 1783 roku w Grabinie urodził się Karl Gottlob Boguslaw von Zychlinsky, syn Gustawa Bernharda Sigismunda von Zychlinsky(1743-1809) i jego drugiej żony, Charlotty Auguste Ernestine Wilhelmine, z domu von Rabenau. Był właścicielem ziemskim i politykiem. Dwukrotnie żonaty: 1-mo z Ottilie Margarethe Dorotheą baronówną von Blomberg z Dąbia, 2-ndo z jej siostrą Louise baronówną von Blomberg(1787-1855). Nie posiadał dzieci. Zmarł w 1857 roku w Treppeln. Pod koniec XVIII wieku dobra należały do baronów von Pӧllnitz. Od początku XIX wieku majątek posiada Uttech, nadleśniczy z Bytnicy, który za sumę 39225 Talarów odsprzedaje majątek niejakiemu Sturtz. W 1842 roku majątek zakupuje Carl Nickel. Od 1853 roku w posiadaniu rodziny Krause, odnotowanej w spisie w 1857 roku. W 1879 roku właścicielem była Pani Krause a dobra obejmowały 1692,05 ha gruntów. W 1896 roku majątek należał do księcia Leopolda von Hohenzollern-Sigmaringen, zmarłego w 1905 roku. Od początku XX wieku do1945 roku majątek w rękach książąt von Hohenzollern-Sigmaringen- Wilhelma, później jego syna Friedricha Viktora. W 1914 i 1929 roku majątek obejmował 1693ha.

Grabin- droga do pałacu

DWÓR

Dwór barokowy wzniesiony w pierwszej połowie XVIII wieku z fundacji Żychlińskich. Murowany, parterowy, założony na rzucie prostokąta z płytkimi ryzalitami na osi poprzecznej. Przy ryzalicie od strony zachodniej filarowy portyk. W niektórych wnętrzach sufity z plafonami. Dach mansardowy. Prawdopodobnie pełnił rolę dworu myśliwskiego.

grabin-1896-lubuskie