GOŚCIKOWO-PARADYŻ /Paradies/

Wieś położona w gminie Świebodzin powiatu świebodzińskiego. Dawniej Paradyż. Nazwa Gościchowo pojawia się w 1230 roku, kiedy rycerz Mikołaj Bronisz herbu Wieniawa przekazał wieś cystersom z Lehnina. Nazwa Paradyż(Paradis) pojawia się w 1311 roku. Nazwa miejscowości pochodzi od Paradius Matris Dei-Raj Matki Boskiej. Tak nazywano miejscowość ze względu na obecny tutaj klasztor. Dobra należały do cystersów aż do końca XVIII wieku. Wymieniony w spisie w 1791 roku jako własność cystersów. Od 1796 roku zaczęła się powolna konfiskata dóbr zakonu przez władze pruskie. W 1834 roku nastąpiła kasata klasztoru. Powstało tu seminarium nauczycielskie, a w latach 1922-39 średnia szkoła ogólnokształcąca. W maju 1939 został tutaj otwarty zakład kształcenia nauczycieli III Rzeszy, a pod koniec II wojny światowej pracowali tutaj specjaliści Luftwaffe. Po 1945 roku przez okres 2 lat pomieszczenia klasztorne służyły za magazyny. Od 1947 roku w posiadaniu Księży Salezjanów. Od 1952 roku Wydział Filozoficzny Gorzowskiego Diecezjalnego Seminarium Duchownego, w pełni działające od 1961 roku.

ZESPÓŁ PAŁACOWY

goscikowo-paradyz-palac

goscikowo-paradyz-park

Tuż przy drodze, zaadoptowany na budynek szkolny położony jest były pałac. W sąsiedztwie resztki parku krajobrazowego oraz budynki gospodarcze. W 1870 roku majątek dzierżawiony przez rodzinę Fuss. W 1877 roku majątek wchodził w skład dóbr Starego Dworu i był dzierżawiony przez rodzinę Fuss. W 1896 roku majątek o powierzchni 409,71ha gruntów był własnością Skarbu Państwa a dzierżawiony przez Roberta Fuss. W 1907 roku majątek o areale 370ha należał do państwa pruskiego. Dzierżawcą był Robert Fuss. W 1913 roku własność państwa pruskiego o powierzchni 360ha gruntów. Dzierżawcą nadal Robert Fuss. W 1914 roku majątek obejmował 78,3ha i był własnością państwa a dzierżawiony przez Roberta Fuss. W 1914 roku drugi majątek o powierzchni 124ha należał do Bruno Dachwitz. W latach 20-tych XX wieku majątek dzierżawiony przez rodzinę von Paczensky und Tenczin. W 1929 roku nadal domena państwowa dzierżawiona przez majora w stanie spoczynku von Paczensky und Tenczin(32,3ha), Anna Nicklas i dzieci(87,5ha), Lehngut-Chr. Obeck(124ha).  

goscikowo-1944-lubuskie