BORYSZYN /Burschen/

Wieś położona w gminie Lubrza powiatu świebodzińskiego. Wielokrotnie wymieniana pod nazwami: Borissino, Burssen, Borschin. Wzmiankowana w 1250 roku. Należała w tym czasie do biskupa poznańskiego. W 1256 roku wchodziła w skład majątku w Zarzynie, który był lennem rycerza króla Przemysława,  Boguchwały(Boguphalus, Bogufal), od którego w 1256 roku dobra zakupili templariusze i od tego czasu wieś podlegała komandorii w Wielkiej Wsi(Grossdorf). W roku 1312 lub 1347 wieś przejęta przez joannitów łagowskich. Wg spisu z 1718/19 roku majątek w rękach joannitów z Łagowa. Po sekularyzacji dóbr majątek kościelny przejął rząd pruski. Początkowo majątek po kasacie zakonu w latach 1811-1812 dzierżawiła rodzina von Lettow, później w rękach niejakiego Dellach. W latach 1850-53 mowa o folwarku-majątku, którego właścicielem była rodzina Heinke. Ich majątek obejmował 740 akrów ziemi. W późniejszych latach na terenie wsi występowały dwa majątki- taki stan rzeczy istniał od połowy XIX wieku. W XIX wieku(1855) majątek A należał do rodziny Heinke-w 1879 roku ich majątek z dworem obejmował 79,10ha gruntów, drugi majątek był w posiadaniu rodziny Wandrey oraz wymieniona rodzina Vollmar- w 1879 roku majątek rodziny Vollmar obejmował 164,80ha gruntów. Na początku XX wieku dobra A należały do rodziny Heinke(1903) i Hecht(1929). Drugi majątek B należał do rodziny Vollmar(1929). W 1914 roku majątek A obejmował 145ha i należał do Franza Pritzel. Majątek B obejmował 263ha i należał do Franza Herter. Majątek C obejmował 190ha i należał do porucznika Willy`ego Vollmar. W 1929 roku nadal trzy majątki należące do: Paula Hecht(263ha), Franza Herter(145ha) i kapitana Willego Vollmar(188ha). W spisie majątków podano również Ericha Busch(27,5ha) i Wilhelma Wolff(22ha). W XVII wieku mowa o majątku należącym do rodziny Vollmar. Jednym z darczyńców na rzecz kościoła w 1649 roku był Christof Vollmar.

 

We wsi istniejący do dnia dzisiejszego dwór należący do rodziny Vollmar.

boryszyn-1902-lubuskie