BORYSZYN /Burschen/

Wieś położona w gminie Lubrza powiatu świebodzińskiego. Wzmiankowana w 1250 roku. Należała w tym czasie do biskupa poznańskiego. Część gruntów musiał również posiadać rycerz Boguchwała, od którego w 1256 roku dobra zakupili templariusze. W roku 1312 lub 1347 wieś przejęta przez joannitów łagowskich. Po sekularyzacji dóbr majątek kościelny przejął rząd pruski. Na terenie wsi występowały dwa majątki. W XIX wieku(1855) majątek A należał do rodziny Heinke, drugi majątek był w posiadaniu rodziny Wandrey oraz wymieniona rodzina Vollmar, posiadająca grunty we wsi. Na początku XX wieku dobra A należały do rodziny Heinke(1903) i Hecht(1929). Drugi majątek B należał do rodziny Vollmar(1929).

We wsi istniejący do dnia dzisiejszego dwór należący do rodziny Vollmar.

boryszyn-1902-lubuskie