BORÓW /Birkholz/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie i powiecie świebodzińskim. Początki wsi sięgają XIII wieku a pierwsza wzmianka o wsi pojawia się dopiero w 1379 roku. W tym czasie część wsi należała do joannitów. Na przełomie XV i XVI wieku posiadaczem dóbr był Wolf von Dyherrn, którego dobra w roku 1507 przejęli stronnicy księcia głogowskiego, Zygmunta- Michael von Peschick oraz Caspar von Rackwitz. Caspar w roku następnym sprzedaje swoje dobra miastu Świebodzin. W 1697 roku za zgodą cesarza Leopolda I, Theodor von Sommerfeld kupuje większość dóbr borowskich. Rodzina ta była już w posiadaniu majątków w Mostkach i Wilkowie. Majątek po Theodorze dziedziczy jego syn- Benedict, kanonik głogowski, który w roku 1728 odstępuje go Danielowi von Thalwentzel, adwokatowi z Głogowa, a ten odstępuje kolejnemu dzierżawcy, królewskiemu inspektorowi- C. Mayer`owi. Od 1762 roku właścicielami dóbr borowskich zostaje rodzina von Jacobi, która buduje dwór i zakłada winnice. Od 1822 roku zmiana właścicieli- dobra w rękach rodziny von Schöning, później rodziny von Eck.

Dyherrn

Rackwitz (3)

Somerfeldt

von Schoening

Eck von

Borów-dwórBorów pow. Świebodzin, lubuskie

Borow - widok palacu z dorgi

 

 

 

 

PAŁAC

 Zbudowany przez rodzinę von Jacobi dwór prawdopodobnie na początku XX wieku został rozebrany, a na jego miejscu powstał pałac zbudowany przez ostatnich właścicieli Borowa. Pozostałością założenia dworsko-pałacowo-parkowego są budynki folwarczne z jeszcze widocznym zarysem podwórza oraz resztki parku położonego za nieistniejącym pałacem.

borow-1938-lubuskie