BOROWE /Burau/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Iłowa powiatu żagańskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1472 roku będąc częścią majątku Przewóz. W 1473-1571 część gruntów, tzw. majątek II był w rękach rodu von Melhose z Jarogniewic a od 1571 do 1582 roku należał do rodziny von Schellendorf. Majątek II od 1600 roku był włączony do majątku I wchodzącego w skład dóbr przewozkich. Od 1602 roku Majątek I należał do rodu von Promnitz. Od tego czasu częste zmiany właścicieli. Wymienia się: von Berge z Żukowic- 1606, Lehmann– 1627, baronowie von Rechenberg z Kliczkowa i Przemkowa- 1631, hrabiowie von Promnitz z Żar i Iłowej- 1684, hrabiowie von Kospoth z Iłowej- 1759, hrabia von Rothkirch-Trach– 1883, Rüping– 1902, von Kramsta– 1905, hrabina von Schweinitz z domu hrabianka von Kramsta- 1912-1945. Hrabina w 1915 roku wyszła za mąż za hrabiego von Lüttichau, a w 1930 roku sprzedała część majątku wielkości 744, 4 ha gruntów dla Paula Jentzig z Iłowej. Posiadał majątek do 1945 roku. Do 1601 roku, kiedy wszystkie grunty zostały „wchłonięte” przez majątek I, istniały własności ziemskie, wymieniane jako majątki: III i IV. Na majątek III składały się grunty należące w latach 1601-1612 do rodziny von Dreyling z Dziwiszowa. Majątek IV podzielony na kilka własności, należał do rodzin: Scholz(Schulz)-1547-1601, Kitte(Khuette,Kuete)-1543-1601, Lehmann 1543, Jacuff-1547, Lehmann 1582-1586, Schaff-1601, Lode-1543-1601.

Mehlhosen

Schellendorf

Promnitz (7)

Berge (6)

Rechenberg (7)

Kospoth (3)

Rothkirsch und TrachBorowe-palac

DWÓR

Ruina renesansowego dworu z końca XVI wieku, z kamienia i cegły. Dwukondygnacyjny, na planie prostokąta z wydatnym ryzalitem od strony południowej. W wyniku przebudowy dokonanej w pierwszej połowie XIX wieku dwór otrzymał formę klasycystyczną. Część ryzalitowa podniesiona została o dodatkową, trzecią kondygnację i zwieńczona trójkątnym tympanonem. Od strony zachodniej dostawiono do niej cylindryczną basztę. Przylegające od północno-wschodniego narożnika nowsze skrzydło dostawione zostało w końcu XIX wieku. Zachowany jest pierwotny, renesansowy układ wnętrz parteru z kolebkowo-krzyżowymi sklepieniami oraz renesansowe i klasycystyczne sztukaterie. Kolejna przebudowa nastąpiła na początku XX wieku.
Dwór położony jest w parku krajobrazowym z XVIII-XIX wieku.
Po 1945 roku dwór należał do Skarbu Państwa, do lat 60-tych XX wieku zarządzany przez Zakłady Rolne-Borowe. W ciągu kilkunastu następnych lat obiekt popadł w ruinę. Obecnie zachowane są mury obwodowe, częściowo do wysokości dwu kondygnacji.

borowe-1929-lubuskie