BONÓW /Baunau/

HISTORIA WSI

Wieś położona w powiecie nowosolskim w gminie Bytom Odrzański. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1360 i wtedy była w posiadaniu Piastów linii głogowskiej. W 1480 roku jako właściciel wsi wymieniany jest Lorenz von Beytsch a już w 1510 roku Hans von Pruffer zu Baunau. W XVI wieku stanowił własność rodu von Glaubitz, która to rodzina była w posiadaniu wsi do XIX wieku. Na początku XIX wieku Bonów jest w rękach rodziny von Liebermann, od której wieś zakupił w roku 1847 roku pułkownik von Jordan, dokonując w 1860 roku przebudowy istniejącego wcześniej dworu. Z tego okresu pochodzi jego dzisiejszy wygląd. Ostatnim właścicielem sprzed 1945 roku był Paul von Jordan. Zabudowania folwarczne pochodzą z XIX wieku.

Glaubitz (7)

Jordan (3)

DWÓR

Pierwszy dwór powstał prawdopodobnie już w XVII wieku za czasów rodziny von Glaubitz. Około roku 1860 dwór zostaje po raz pierwszy przebudowany w stylu neogotyku angielskiego. Kolejna przebudowa nastąpiła za czasów Carla von Jordan na początku XX wieku.
Dwór zbudowany na planie prostokąta, parterowy z nastawką piętrową w osi fasady, nakryty dachem dwuspadowym.
Po 1945 roku należał do PGR Borów, w latach 70-tych XX wieku znajdowała się tutaj Stacja Hodowli Roślin. Na początku lat 90-tych XX wieku likwidacja PGR i opuszczenie dworu, w którym znajdowały się biura. Obecnie opuszczony i popadający w ruinę. Sam dwór znajduje się w zespole folwarcznym zajmując jej centralną część z resztkami parku krajobrazowego leżącego po stronie północnej dworu.

Bonów 1893, lubuskie