Bulin /Bullendorf/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Kożuchów powiatu nowosolskiego. Wzmiankowana po raz pierwszy w roku 1295. W roku 1338 był własnością rycerza Lybinga, później jego syna, Petrusa, który w roku 1347 w testamencie przekazuje wieś klasztorowi augustianów w Żaganiu. Na początku XVII wieku panem na Bulinie tytułował się burmistrz z Kożuchowa Johann Caspar John. W posiadaniu klasztoru pozostaje Bulin do 1810 roku, do kasacji zakonu. Po kasacie zakonu ponownie w rękach rodów szlacheckich. W 1868 jest własnością rodziny von Czettritz-Neuhauss, która we wsi stawia niewielki dwór. W latach 20-tych XX wieku dzierżawcą folwarku z dworem był Heinrich Lukehe. Właścicielem Bulina do 1945 roku był Feliks Neubert.

Bulin-dwór

Po 1945 roku w posiadaniu PGR. Dwór pełnił funkcję administracyjno-mieszkalną. Obecnie  w rękach prywatnych, nieużytkowany. 

bulin-1933-lubuskie-2