BUKOWIEC /Bauchwitz/

Wieś położona w gminie i powiecie międzyrzeckim. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1301 roku(Bucowetz) choć pada data 1236 ale nie potwierdzona(Wg Jacka Laberschka w dokumencie komesa Przybygniewa dla klasztoru w Paradyżu z 1236 roku wymieniony Willelmus de Bucowe pochodził ze wsi Buków koło Świebodzina). Wymieniana w kolejnych latach: 1390(Bukowecz), 1412(Bucowecz), 1420(Bukuicz), 1422(Bukowcze), 1425(Buccowecz), 1427(Bucowiecz), 1447(Buccowetz), 1449(Bukowicz), 1452(Bukovvcz), 1474(Bukowicze), 1508(Buccowecz Almanicum). W 1301 roku komes Mroczek zwany z Wezenborga daje Bukowiec klasztorowi z Paradyża. Później wieś szlachecka, gniazdo rodowe Bukowieckich herbu Drogosław. Pierwszym wymienionym był Jan Konopka w 1390 roku. W 1428 roku mowa o Stefanie Konopce z Bukowca. W 1412-62 pisał się stąd Fabian Konopka z Bukowca Bukowiecki. W 1486 roku wymieniony Jan Bukowiecki. W 1578 roku Franciszek Bukowiecki sprzedał swoją część majątku Bartłomiejowi von Szlichting z Rzeczycy. W 1596 roku Jan Bukowiecki sprzedaje ostatnie swoje udziały we wsi Jerzemu Szczanieckiemu herbu Ossorya. Część majątku była również w rękach Krzyckich herbu Kotwicz. Bartłomiej von Schlichting z czasem przejął całą wieś i pisał się „z Bukowca”. Najciekawszą postacią rodu był Jan Jerzy von Schlichting, od 1655 roku marszałek sejmiku generalnego. Od 1653/1654/ wieś jest w rękach rodu von Unruh. Pierwszym właścicielem Bukowca z tego rodu był Alexander von Unruh(1637-1668), syn Georga i Evy Elisabeth von Unruh, ożeniony z Ursulą Elisabeth von Unruh. Od 1787 do 1945 roku w posiadaniu rodu von Gersdorff. Pierwszym przedstawicielem tego rodu był Leopold Sigismund von Gersdorff(*05.08.1760r. Rummelsburg-+06.05.1833r. Seehof), który w 1787 roku ożenił się z córką ostatniego właściciela z rodu von Unruh, Karoline Friederike(*06.04.1766r. Bauchwitz-+24.11.1792r. Rummelsburg). Był kapitanem kawalerii, adiutantem księcia Blüchera. Z tego małżeństwa urodził się syn, Gustav Leopold von Gersdorff(*1791-+1865). Miał 11 miesięcy kiedy zmarła matka. Był autorem wielu tekstów poetyckich, w tym o ostatnim zastrzelonym wilku w powiecie międzyrzeckim(18.07.1852) umieszczonym na obelisku zachowanym do dzisiaj. W 1846 roku właścicielem majątku był Leopold von Gersdorff. W 1857 roku dobra są w rękach  Herrmanna von Gersdorf. W skład majątku wchodziły folwarki: Kozioł i Jezierny. W 1870-77 roku majątek o areale 2458ha posiadał porucznik Herrmann von Gersdorf. Do majątku w 1877 roku należały folwarki: Nowice(Neuvitz),  Horstvorwerk i Seevorwerk. W 1884 roku majątek liczył 2458,95 ha gruntów. W 1896 roku majątek o powierzchni 2458,05ha należał do porucznika Hansa Gustava Otto von Gersdorff. W 1907 roku majątek wraz z folwarkami Horst(Horstvorwerk, Hermannshorst) i Nowice(Neuwitz) obejmował 2458ha i był w rękach kapitana w stanie spoczynku Hansa Gustava Otto von Gersdorffa. Administratorem był Guderian. W 1913 roku majątek Hermanna von Gersdorff obejmował 2458ha gruntów. Ostatni właściciel Bukowca Hermann ożenił się z Claire-Ange(Nina) von Gӧtz. Zaginął w Berlinie w 1945 roku. Żona jego zginęła w Bukowcu w 1945 roku. W 1913 roku mowa o majątku należącym do Karla Pirsch o areale 96ha.

Drogosław (2)Drogosław 2Schlichting (7)OssoryaKotwicz IIUnruhe (3)Gersdorf

 Bukowiec lubuskieBukowiec ok. Miedzyrzecza- palacBukowiec- palac od strony parku

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY

Pozostałością po założeniu jest okazała brama wjazdowa, budynki gospodarcze oraz park krajobrazowy. Pałac spalony i zburzony podczas działań wojennych 1945 roku.

bukowiec-1894-lubuskie