BUKOWIEC /Bauchwitz/

Wieś położona w gminie i powiecie międzyrzeckim. Po raz pierwszy wzmiankowana w roku 1236. W 1250 roku wymieniony Przybygniew z Bukowca. W 1301 roku wieś należy do zakonu cystersów z Paradyża. Gniazdo rodu Bukowieckich herbu Drogosław. W 1578 roku Franciszek Bukowiecki sprzedał swoją część majątku Bartłomiejowi von Szlichting. W 1596 roku Jan Bukowiecki sprzedaje ostatnie swoje udziały we wsi Jerzemu Szczanieckiemu herbu Ossorya. Część majątku była również w rękach Krzyckich herbu Kotwicz. Od 1653/1654/ wieś jest w rękach rodu von Unruh, od 1787 w posiadaniu rodu von Gersdorf. W 1884 roku majątek liczył 2458,95 ha gruntów. Rodzina von Gersdorf była w posiadaniu Bukowca do 1945 roku a ostatnim właścicielem był Herman von Gersdorf.

Drogosław (2)Drogosław 2Schlichting (7)OssoryaKotwicz IIUnruhe (3)Gersdorf

 Bukowiec lubuskieBukowiec ok. Miedzyrzecza- palacBukowiec- palac od strony parku

 

 

 

 

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY

Pozostałością po założeniu jest okazała brama wjazdowa, budynki gospodarcze oraz park krajobrazowy. Pałac spalony i zburzony podczas działań wojennych 1945 roku.

bukowiec-1894-lubuskie