BUKOWINA BOBRZAŃSKA /Buchwald/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie i powiecie żagańskim. Wieś, której początki sięgają średniowiecza, była podzielona na dwie części- Górną i Dolną.

BUKOWINA BOBRZAŃSKA GÓRNA

W 1460 roku  wymienia się rodzinę von Rackel, w 1544 roku rodzinę von Nechern, która to posiadała również dobra w Bukowinie Bobrzańskiej Dolnej.

Rackel (5)

Naecher

 

 

 

BUKOWINA BOBRZAŃSKA DOLNA

Na terenie Bukowiny Bobrzańskiej Dolnej istniały dwa majątki- Górny z dworem i założeniem folwarcznym oraz Dolny z założeniem pałacowo-parkowym. Po raz pierwszy wymieniona w 1416 roku kiedy należała do rodziny von Buchwald, o której mowa również w 1419 roku. W 1463 roku wymienia się rodzinę von Stössel oraz von Kittlitz. W latach 1535-1608 majątek w rękach rodu von Rechern, część gruntów posiada rodzina von Schkopp, w 1608 ponownie w rękach rodu von Kittlitz, w 1620 rodu von Hildreich z Görlitz, w 1670 von Schönborn. Od 1670 roku podział na dwa majątki:

Buchwalde

Stossel (3)

Kittlitz

Schopp I

Schoenborn

Bukowina Bobrzańska Dolna 3, lubuskie

Górny z dworem – własność: 1670- 1725 roku w posiadaniu rodziny von Schönborn, w latach 1725-1771- von Unruh/Adam Albrecht von Unruch ożenił się dnia 28.11.1692 roku z Sabine Elisabeth Schönborn-Buchwald/,  1771- von Glaubitz, 1778- von Lüttwitz, 1789- Richter, 1796- von Lüttwitz, 1803- von Kracht, 1804- hrabina von Schlabrendorff, 1810- von Arnim, 1815- von Schmettau, 1837- Grünwald, 1856- Priever, 1885-1899- Merres, 1899- Felser, 1909- Tilgner, 1921-1940- Stephan.

Bukowina Bobrzańska dwór

Schoenborn

UnruhGlaubitz (7)Lutwitz (3)Kracht

Schlabrendorf hrabiowskiArnim3Schmettow-Schmettau

 Bukowina Bobrzańska-pałacBukowina Bobrzańska Górna, lubuskie

 

Dolny z pałacem – własność: 1711- Pani von Silberstein und Pölnickau z domu von Warkotsch, 1727- Pani von Pförtner z domu von Warkotsch, 1728-1744/53- hrabia von Redern, 1766- von zu Dohna, 1767- von Schönaich-Carolath, 1781- von Meng, 1785- von Stillfried und Rattonitz, 1788- von Pannwitz, 1847- von Nostitz, 1853-1940- hrabia von Stillfried und Rattonitz.

Pforten der

Redern hrabiaDohna von zuSchoenaich książęPanwitz (3)Nostitz (9)Stillfried-Rattonitz