BRZOZA/Birkholz/

Wieś położona w gminie Strzelce Krajeńskie powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1337 roku. W tym okresie należała do rodu von Block-wzmiankowany Henning von Bock, nad którym kuratelę sprawowali bracia von Blümeke. W 1350 roku część gruntów należących do Ruperta von Block otrzymali augustianie ze Strzelec Krajeńskich. W  latach 1402-55 majątek rycerski rodu von Mӧhlen. W 1494 roku była w posiadaniu rodziny von Sanitz. W 1605 roku majątek zakupuje Ernst August von Schӧning. Kolejno właścicielami są: Hans Adam von Schӧning zmarły w 1696 roku, Johann Ludwig von Schӧning. W 1713 roku nadal w rękach rodziny von Schӧning ale z Tuczna- Georg Wilhelm von Schӧning, kuzyn Johanna Ludwiga. W 1740 roku dobra sprzedane generałowi kawalerii Erdmannowi Ernstowi von Rüits(Ritto)(09.08.1693-27.12.1756 roku bezdzietnie). Majątek zapisał dzieciom swojej siostry von Muschwitz. Matką Erdmanna Ernsta von Rüitz była Margarethe z domu von Steinkeller linii z Krügersdorf. Prawdopodobnie dlatego dobra w latach późniejszych są w rękach rodziny von Steinkeller. W XVIII wieku w rękach majora kawalerii Balthasara Christopha von Steinkeller(zm. w 1777 roku), spokrewnionego z poprzednim właścicielem.  Po nim dobra dziedziczy jego syn, Abraham Ernst. Jest on ostatnim męskim przedstawicielem rodu von Steinkeller z linii Krügersdorf-Birkholz/Brzoza/. Umiera 03.10.1826r. Dobra dziedziczy Heinrich Sigismund August von Langen z Wielisławic, który został adoptowany przez swojego wuja, Abrahama Ernsta von Steinkeller. Przyjmuje nazwisko von Langen-Steinkeller. W 1879 roku ich majątek obejmował 1557ha gruntów a w 1896 roku majątek obejmował 1599ha gruntów. Administratorem był Bretthauer. W 1914 roku majątek o powierzchni 2322ha należał do Ernsta von Langenn-Steinkelller.  W skład majątku wchodziły dobra w Sławnie(Schӧnfeld). W 1929 roku właścicielem był kapitan w stanie spoczynku Ernst von Langenn-Steinkeller, a majątek jego obejmował 2322ha. Rodzina von Langen-Steinkeller posiadała majątek do 1945 roku.

Sanitz 2

von Schoening

Ruits

Steinkeller

Langenn-Steinkeller

Brzoza- palac

PAŁAC

Po 1713 roku nowy właściciel majątku Georg Wilhelm von Schöning zbudował na terenie majątku dworek myśliwski oraz do dzisiaj istniejący spichlerz. Po 1740 roku kolejny właściciel  Erdmann Ernst von Ruitz zbudował okazały pałac widniejący na pocztówkach oraz założył okazały park krajobrazowy w otoczeniu pałacu. Po 1800 roku rodzina von Steinkeller zbudowała Dom Kawalera(obecnie ruina), czworaki(istniejące do dzisiaj). W 1945 roku pałac spłonął.

 Brzoza14Brzoza6Brzoza4Brzoza13

 

 

Brzoza10

Brzoza15

Brzoza16

Brzoza12

Brzoza8

Brzoza11