BUDZIECHÓW /Baudach/

Wieś w gminie Jasień powiatu żarskiego swoimi początkami sięgająca średniowiecza. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1348 roku(Budegow). W 1348 roku wieś przez lat osiem należała do Dersekina von Weissensee. W 1356 roku jako właścicieli wymienia się Kristiana von Witzleben oraz Friedericha von Kottwitz. Po włączeniu części wsi do Brandenburgii dochodzi do podziału wsi na część brandenburską i dolnołużycką. Granica przebiegała przez sam środek wsi.

CZĘŚĆ BRANDENBURSKA

Po rodzinie von Kottwitz majątek w 1627 w rękach rodu von Grünberg, a w 1663 roku dobra w rękach rodu von Pannwitz. Od 1721 roku właścicielem tej części wsi zostaje Balthasar Erdmann von Kottwitz z Lubska. Kolejnym posiadaczem majątku zostaje Friedrich Sigismund von Bredow, który ożenił się z córką Balthasara von Kottwitz. Jednak do majątku nadal zgłasza pretensje Balthasar von Kottwitz. Przez poślubienie Emerentii von Beerfelde(1792), ta część Budziechowa przechodzi w posiadanie rodu von Beerfelde. W 1838 roku na krótko majątek w posiadaniu rodziny von Endel. Później scalona z częścią dolnołużycką będącą w posiadaniu rodziny von Beerfelde.

CZĘŚĆ DOLNOŁUŻYCKA /SAKSOŃSKA/

W 1515 roku tej części posiadaczem dóbr była rodzina von Kalckreuth. W 1528 wymienia się również Hansa von Löben(1536,1552). Część wsi w tym czasie otrzymali bracia von Schönaich(1527), a po nich przechodzi w ręce rodu von Wiedebach(1576, 1622,1636). Kolejnym właścicielem była rodzina von Kiekbusch(1637,1687). Później ta część wsi w rękach: von Pannwitz(1689), von Kottwitz(1692, 1696), von Bünau(1697), von Pannwitz(1713), von Bünau(1715-1767- wymienia się: Rudolfa/1715r./, Günthera/1740r./, Rudolfa Juniora/1752r./, Rudolfa/1763r./. W 1766   roku wymienia się Heinricha von Bünau a w 1768 Günthera von Bünau). Ze względu na zły stan majątku rodzina sprzedaje dobra. W 1775 roku zakupuje je Christian Juhr/Jurisch/ z Żar ale już w roku 1787 sprzedaje je Christianowi Gotthelfowi Walther, który w roku 1801 sprzedał dobra budziechowskie. W latach 1810-1820 część dóbr budziechowskich posiadał August Gotthard von Lindenau. Od 1810 wymienia się również rodzinę von Francois. W 1839 roku prawdopodobnie wdowa po Juliusie von Francois sprzedaje majątek staroście żarskiemu, Carlowi Rudolfowi von Lessing, który w 1885 roku sprzedaje je Hermannnowi von Beerfelde z Lubska, właścicielowi części brandenburskiej. Od tego czasu wieś została scalona w jednych rękach. W 1903 roku wymienia się jako właściciela Georga von Beerfelde, w 1929 roku Gustava von Beerfelde.

Witzleben

Kottwitz (2)

Grunberg (4)Grunberg (3)Panwitz (3)BredawKalckreut

 

 

 

 

 

Loeben (6)

Schoeneiche

Wiedebach

Bunaw

LindenawFrancois 3Francois 2

 

 

 

 

Francois 1

Berfelde
Budziechow - dwor

ZESPÓŁ DWORSKO-FOLWARCZNY

We wsi zespół dworsko-folwarczny składający się z dworu, resztki budynków gospodarczych. Dwór z około 1800 roku, klasycystyczny, zbudowany na planie prostokąta, piętrowy z poddaszem, kryty dachem mansardowym. Podpiwniczony. Po drugiej wojnie światowej w posiadaniu PGR z przeznaczeniem na mieszkania dla pracowników, którą to funkcję pełni do dzisiaj.

Budziechów, lubuskie