BOGUMIŁÓW /Reichenau/

Miejscowość leżąca w gminie i powiecie żarskim. Pierwsza wzmianka pojawia się w roku 1346, kiedy należała do państwa stanowego Żary. W 1415 roku lenno rodu von Landeskron oraz von Jornitz. W 1518 roku wymieniany rycerz Bernharth Gawernitz zu Reichenaw. W XV-XVI wieku kilka działów własnościowych.

Majątek I

W 1474 roku majątek należy do rodu von Rutschütz. W 1508 roku do baronów von Kittlitz oraz do rodziny von Filtz, właścicieli majątku II. Później połączony z majątkiem II-gim.

Majątek II

W latach 1474-1512 należy do rodu von Filtz, którzy scalają majątki I i II. W 1515 roku dobra należą do rodziny von Schӧnberg z Rościc. W latach 1522-1530 należą do rodziny von Kӧckeritz również z Rościc, właścicieli majątku III w 1525 oraz majątku IV od 1527 roku. W 1530 roku dochodzi do podziału scalonych majątków I i II na część a i b. Część A w latach 1530-1580 należy do rodziny von Gelnitz z Rościc, przy czym do 1656 roku posiadają we wsi część gruntów należących wcześniej do kościoła, które po 1656 przechodzą na własność książąt żagańskich. Kolejnym właścicielem majątku w latach 1580-1671 jest rodzina von Gladis z Janikowa. W 1611 roku część gruntów majątku została przez nich sprzedana rodzinie von Schkopp z Chocianowca, które po 1651 roku stają się własnością książąt żagańskich. Od 1671 do 1940 roku część A  stanowi własność książąt żagańskich. Część B, która wydzielona zostaje w 1540 roku z połączonych majątków I i II do 1561 roku należy do rodziny von Kӧckeritz. Na krótko przechodzi w ręce rodu von Wiese, by od 1564 do 1567 roku stać się własnością rodziny von Zedlitz z Raciborowic koło Bolesławca. W 1565 roku byli właścicielami majątku V. Majątek B kolejno należy do: von Kӧckeritz(1567-1605), von Dahme z Piotrowa i Olbrachtowa(1608), von Kottwitz z Konotopu(1622) a następnie do książąt żagańskich w latach 1651-1940.

Majątek III

W latach 1461-1584 należy do rodziny von Unwürde. W wyniku rodzinnych układów część majątku w latach 1523, 1525 i 1526 wchodzi w skład majątku IV. W 1536 roku własność rodu von Kӧckeritz. W 1544 roku dochodzi do podziału majątku na część a i b. Część A w 1544 roku staje się własnością rodu von Maxen z Jezior Dolnych, w latach 1546-1555 własność rodu von Oppel z Chwaliszowa. W 1558 roku majątek należy do rodziny von Gelnitz, właścicieli majątku IIa i włączona do majątku IIa. Część B w 1547 roku należą do rodziny von Unwürde i posiadają go do 1584 roku, kiedy przechodzą w posiadanie rodziny von Rӧhricht. W latach 1603-1619 część B należy do rodu von Gelnitz z Rościc. W 1660 roku majątek B został włączony do majątku IIa.

Majątek IV

W latach 1523-1526 wydzielony z majątku III. Należał początkowo do rodziny von Unwürde(1523, 1526), w 1523 roku do von Oppel z Radłówki, w 1527 roku do von Kӧckeritz, właścicieli majątku II. Od 1527 roku scalony z majątkiem IIb.

Majątek V

W 1555 roku własność rodu von Blanckenstein. W 1565 roku należy do rodu von Zedlitz, właścicieli majątku IIb, po 1565 roku włączony do majątku IIb.

Majątek VI

W 1522 roku należał do rodu von Wolff. Od 1528 roku w rękach rodziny von Unwürde i scalony z majątkiem III.

W XVIII wieku część majątku należała do rodziny von Nostitz. Od początku XIX wieku należała do księcia Kurlandii Birona. Później do książąt de Talleyrand-Perigord, książąt żągańskich. Od 1933 do 1945 roku właścicielem pałacyku myśliwskiego był Georg Heinrich Böck, berlińczyk, zapalony myśliwy.

Bogumilow- palac mysliwski

 

PAŁACYK MYŚLIWSKI

Po zakupieniu majątku Georg Heinrich Böck przebudował istniejący budynek, zakupił znaczne obszary gruntów z lasami, łąkami, stawami. Po 1945 roku dworek przejęty przez wojska radzieckie i przemianowany na szpital polowy. Przejęty przez państwo polskie z powstaniem na terenie majątku PGR. Majątek doprowadzony do ruiny, kupiony przez prywatnego inwestora w 1997 roku.

Bogumiłów 1907, lubuskie