WYSZANOWO /Wischen/

Wieś położona w gminie Międzyrzecz powiatu międzyrzeckiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1256 roku. W tym okresie wieś podzielona na Wyszanów Duży i Wyszanów Mały. W 1256 roku rycerz Sulisław sprzedał Wyszanów Duży cystersom paradyskim. Wyszanów Mały należący do kapelana międzyrzeckiego zostaje przez niego przekazany w 1256 roku również cystersom paradyskim. Część wsi należała do braci Smolków, które zostały przekazane cystersom w 1382 roku. Posiadali wieś do sekularyzacji dóbr kościelnych przez rząd pruski. W 1803 roku dzierżawcą majątku był Fuss. Ostatnim właścicielem majątku była rodzina Fӧrster.

wyszanowo-1944-lubuskie