Kosierzewo /Kusserow/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Malechowo powiatu sławieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1230 roku jako własność zakonu joannitów ze Sławna. W 1273 roku jest w posiadaniu biskupa  Hermana von Gleichen, by do XV ponownie stać się własnością joannitów. W 1487 roku część wsi jest w rękach rodu von Glasenapp, część rodziny von Ramel. Ród von Ramel posiadał Kosierzewo do 1756 roku. Do końca XVIII wieku jest w rękach rodziny von Münchow, później rodziny von Bonin, która posiadała wieś do początku XX wieku. Później do 1939 roku należała do rodziny von Görlitz.

Glasenap

Ramel

Munchow

Munchow

Bonin 1

Bonin 2

Kosierzewo, zachodniopomorskie Kosierzewo pow. Sławno, zachodniopomorskie

PAŁAC

Budowniczymi pałacu powstałego w połowie XIX wieku była rodzina von Bonin. Po 1945 roku majątek z pałacem w rękach PGR. Pałac rozebrano w latach 70-tych XX wieku. Pozostałością po zespole pałacowo-parkowo-folwarcznym jest zachowany układ przestrzenny z parkiem o powierzchni 16,7 ha z dojazdową aleją lipową oraz polaną, na której stał pałac z ruinami przyziemia.

Kosierzewo 1935, zachodniopomorskie