Kładno /Kaltenhagen/

Kładno pow. Koszalin, zachodniopomorskie

 Wieś położona w gminie Będzino powiatu koszalińskiego. Po raz pierwszy wymieniona w XVI wieku. Podzielona na dwa majątki- jeden należał do rodziny von Damitz, drugi do rodu von Zitzewitz. Od 1777 roku do von Heydebreck. Od 1829 roku całość była w posiadaniu rodziny Moeck. Od 1884 roku jest w posiadaniu możnego rodu von Blanckenburg.

DWÓR

Istniejący we wsi dwór pochodzi z końca XIX wieku, prawdopodobnie wybudowany przez rodzinę von Blanckenburg. Zbudowany na planie zbliżonym do podkowy, murowany, podpiwniczony. Po 1945 roku będąc w posiadaniu PGR przebudowany z adaptacją na mieszkania pracownicze. Obecnie znajdują się tam biura gospodarstwa rolnego i mieszkania pracowników. Dwór leży na skraju parku. W otoczeniu budynki dawnego folwarku.

Damitz 1

Zitzwitz

HeidebreckBlankenburg