ŁUKĘCIN /Lüchenthin/

Wieś położona w gminie Dziwnów powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1308(Luchentin) roku oraz w latach 1312 i 1321.  Należała do biskupstwa kamieńskiego. Na początku XV wieku część gruntów stanowi lenno Clausa von Nemer, który pojawia się w 1426 roku w związku z zakupem gruntów we wsi od kościoła kamieńskiego przez Heinricha Blankwerd. W XVIII wieku nadal grunty posiada biskupstwo kamieńskie. W 1929 roku we wsi majątek ziemski wielkości 149 ha ziemi należący do niejakiego A.Zubke.