Lubogoszcz /Lübgust/

Miejscowość położona w gminie Grzmiąca powiatu szczecineckiego. Wieś o metryce średniowiecznej wymieniana w 1522, 1533, 1563, 1603, 1717 roku. Od początku istnienia do końca XVIII wieku należała do rodu von Glasenapp. W 1628 roku wieś należała do Caspar von Glasenapp. W drugiej połowie XVII wieku część wsi należała do Caspara Otto von Glasenapp, syna Wediga Gerda von Glasenapp, urodzonego w Wierzchowie 25 czerwca 1664 roku, feldmarszałeka, komendanta Berlina. Zmarł 7 sierpnia 1747 roku w Berlinie. Dnia 7 lipca 1742 roku przekazał swoje dobra w tym Lubogoszcz braciom Adamowi Kazimierzowi, Henrykowi Krzysztofowi i Pawłowi Wedigowi von Glasenapp. W 1743 roku Paweł Wedig von Glasenapp przejął całość dóbr. Po śmierci Joachima Reinholda von Glasenapp dobra dziedziczą jego synowie, którzy ugodowo przekazują wieś Ernstowi Joachimowi von Glasenapp. Od niego majątek odkupił jego brat, Leopold Kazimierz von Glasenapp. Po jego tragicznej śmierci w 1758 roku pod Świdnicą, Lubogoszcz przypadła bratankowi, Ottonowi Reinholdowi von Glasenapp. Po jego śmierci pod Torgau dobra dziedziczy kapitan Kaspar Otton von Glasenapp. Po jego śmierci dobra są w rękach wdowy, Kunegundy Zofii Agnieszki von Glasenapp. Dnia 12 sierpnia 1769 roku od wdowy majątek zakupił porucznik Joachim Reinhold von Glasenapp, który w 1771 roku sprzedaje majątek Pawłowi Wedigowi von Glasenapp. Część gruntów we wsi należała do rodu von Lode, które po wygaśnięciu rodu przejął pułkownik Fryderyk Kazimierz von Botzheim, a po jego śmierci dobra przypadły porucznikowi Joachimowi Ewaldowi von Massow. Ten ostatni w 1746 roku sprzedał majątek dyrektorowi sądowemu i tajnemu radcy finansowemu Fryderykowi von Dreger. Po nim dobra odziedziczyły jego dzieci- syn Fryderyk oraz córka Karolina Filipina Menzel. W 1760 roku sprzedali majątek Pawłowi Wedigowi von Glasenapp. Dnia 24 kwietnia 1780 roku dobra są własnością Heleny Amelii von Glasenapp, zamężnej za Karolem Fryderykiem von Ingersleben. W drugiej połowie XIX wieku dobra są w posiadaniu hrabiów von der Osten-Plathe, później von der Osten. Przez małżeństwo Marthy von der Osten dobra przechodzą w ręce rodu von Knebel-Dӧberitz. Na początku XX wieku majątek przez małżeństwo Ruth von Knebel-Döberitz przechodzą w ręce rodu von Rohr. Są w ich posiadaniu do 1945 roku.

Lubogoszcz, zachodniopomorskie

Lubogoszcz pałac

ZAŁOŻENIE PAŁACOWO-PARKOWE

We wsi ruiny pałacu z XVIII wieku, przebudowanego w XIX wieku, położonego w parku krajobrazowym o powierzchni 5,5 ha. W sąsiedztwie założenie folwarczne składające się z z XVIII wieku, rozbudowane w XIX wieku.

Lubogoszcz 1942, zachodniopomorskie