SINIECHOWO /Schinchow/

Wieś położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1299(Schynnechow). Była starym lennem rodu von Güntersberg. W 1490 roku lenno posiadał Klaus von Güntersberg. W XVIII wieku mowa o 2 majątkach, a i b. Majątek a to stare lenno rodu von Güntersberg. W maju 1731 roku Eccard Henning von Güntersberg zapisał majątek swojemu synowi porucznikowi Friedrichowi Sigismundowi von Güntersberg, po śmierci którego w 1751 roku majątek odziedziczył jego starszy brat, Ernst George von Güntersberg.  W 1717 roku majątek b Eccard Henning von Güntersberg w sierpniu tego roku sprzedał majorowi Wilhelmowi Friedrichowi von Flemming. W 1753 roku Wiejkowo jak i Siniechowo w posiadaniu Wilhelma Sigismunda von Flemming. Po odzyskaniu majątku b przez rodzinę von Güntersberg w 1753 wydzierżawiony? Erdmannowi Joachimowi von Paulsdorf i po 21 latach ponownie w rękach rodu von Güntersberg. Po śmierci ostatniego z rodu, Ernsta Friedricha Georga von Güntersberg, który zapisał majątek wdowie Amalii Sophii(+10.03.1766), z domu von Kleist, w 1763 roku król przydziela majątek b wraz z Wiejkowem pułkownikowi Wilhelmowi Friedrichowi Carlowi hrabiemu von Schwerin. W 1764 roku Amalia Sophia von Güntersberg za 5000 talarów reńskich w złocie odkupiła majątek i przepisała je swoim 4 córkom: Barbarze Benignie Julianie Sophii, Catharinie Amalii, Ernestinie Brigidzie i Carolinie Hypolicie Sabinie. Majątek w pełni został odzyskany w 1777 roku po decyzji sądu. Majątek a , stare lenno rodu von Güntersberg przypadł starszej ze sióstr, Barbarze Benignie zamężnej za Nicolausa Friedricha von Below(*1750-+1816), z którym miała 5-ciu synów, z których przeżyło dwóch- Carl Heinrich(*1781-+1821) i Ernst Friedrich Wilhelm Johann(*1783-+1816). Barbara Benigna(*1753-+1826) posiadała majątek do śmierci. Od 1828 roku majątek w rękach Carla Christiana Philippa von Berg(+1842), syna majora Philippa Johanna Georga.   Carl Christian ożeniony był z Christine von Owstin. Po jego śmierci majątek dziedziczy córka, Alexandrine von Berg(*1813-+1859), zamężna za Friedricha Wilhelma Alberta von Plӧtz(*1803-+1876). Rodzina von Plӧtz posiadała majątek do 1945 roku. W 1910 roku kiedy właścicielem był Paul von Plӧtz(*1839-+1915 dobra liczyły 634 ha gruntów a w 1928 i 1939 roku kiedy właścicielem był Albrecht von Plӧtz(*1872-+1945).  majątek obejmował on 747 ha gruntów.

Po założeniu nie ma śladu.