WONNEBURG Vw.

Nieistniejący folwark położony w powiecie kamieńskim ok. 2,5km na zachód od Rekowa. Założony prawd. na początku XVIII wieku w miejscu gdzie stał zamek należący do rycerzy von Kӧller. Początkowo był to niezależny majątek rycerski należący do Matthiasa Friedericha von Brockhusen w 1726 roku. Sprzedał majątek porucznikowi Clausowi Magnusowi von Kӧller, który w 1734 roku odsprzedał go Richardowi Heinrichowi von Flemming. Kolejnym właścicielem był porucznik Matthias Friedrich von Kӧller, po śmieci którego od 1766 roku w rękach wdowy. Kolejnym właścicielem był Henning Bogislaw von Kӧller z Moracza. Po jego śmierci dobra przejęli bracia, Albrecht Ludwig i Friedrich Wilhelm von Kӧller z Rekowa i von Kӧller z Górek. Później wchodził w obszar majątku ziemskiego w Dobropolu Kamieńskim.