WYSZOMIERZ /Wissmar/

Wieś położona gminie Nowogard powiatu goleniowskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1309 roku. Początkowo była lennem rodu von Hindenburg a następnie od XIV do XVII wieku należała do hrabiów von Eberstein. W 1569 roku należała do Wolfganga hrabiego von Eberstein. W 1870 roku majątek należy do rodziny von der Lühe i obejmuje 1617 akrów ziemi. W 1879 roku właścicielem dóbr obejmujących 428,17 ha gruntów jest wdowa von der Lühe. Posiadali dobra do początków XX wieku. Wzmiankowany Fritz von der Lühe. Prawdopodobnie przed 1910 rokiem doszło do parcelacji majątku. Po 1920 roku majątek z dworem posiadała rodzina hrabiów zu Castell-Rüdenhausen– wymieniony Manfred hrabia zu Castell-Rüdenhausen. W 1928 roku właścicielem dóbr była Ada hrabina zu Castell-Rüdenhausen i majątek obejmował 175 ha gruntów. Posiadali dobra do 1945 roku.

We wsi przy zachodniej ścianie placu kościelnego znajdował się majątek ziemski. Rozebrany po 1945 roku. Resztki parku dworskiego.