Wyszobór /Wisbu/

Wieś położona w gminie Płoty powiatu gryfickiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1370 roku jako własność rodu von der Osten. Od 1448 roku podległa linii rodu z Dąbia.  Pierwszym wymienionym z imienia przedstawicielem rodu był Otto Friedrich von der Osten. Część dóbr we wsi w 1702 roku należał do wdowy Margarethy Lucii von der Osten, z domu von Manteuffel. W 1739 roku majątek A zakupił kapitan Hans Adam von Wachholtz, po którym dobra przejęła wdowa, Hedewig Elisabeth, z domu von Podewils. W 1755 roku majątek testamentem przepisany Johannie Elisabeth Christianie von Borck, z domu von der Osten, córce kapitana Petera Christiana von der Osten. W wieku XVIII podział dóbr na majątek A i majątek B. Majątek A w 1716 roku majątek posiada wdowa Dinniesie Friederichu von der Osten. W 1721 roku na 30 lat w dzierżawę majątek przejął Jürgen Lorenz  von Kameke. W 1745 roku dobra w rękach wdowy. Później majątek A przejął Matthias Conrad von der Osten. Majątek A w 1756 roku należał do kapitana Petera Christopha von der Osten. Po jego śmierci dobra przejął kapitan George Caspar von der Osten. W 1769 roku majątek posiada wdowa Hedwig Elisabeth z domu von Zastrow i przekazuje majątek synowi, porucznikowi Georgowi Juliusowi Felixowi von der Osten. Majątek B należał do Barbary Heleny von der Osten, z domu von Brüsewitz. Rodzina von der Osten posiadała majątek do 1945 roku. W 1879 roku majątek obejmował 1159,24 ha gruntów.

W północno-wschodniej części wsi zespól dworski składający się z: dworu, parku krajobrazowego oraz zespołu folwarcznego.