Wszemierzyce /Marienhof//

Wsiemierzyce pow. Kołobrzeg, gmina Siemyśl, zachodniopomorskie

 

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Siemyśl powiatu kołobrzeskiego, należąca do sołectwa Trzynik. Osada powstała w połowie XIX wieku jako folwark dóbr Unieradz. W 1910 jako właściciela wymienia się kapitana Mengel`a z Trzynika.  W 1928 roku jako właściciel figuruje Peter Joachim Mengel, prawdopodobnie ten sam co 1910 roku.

PAŁAC

We wsi pałac z początku XX wieku prawdopodobnie zbudowany dla rodziny Mengel. Obecnie w pałacu mieści się ośrodek MONARU. Wokół pałacu park krajobrazowy ze stawami.