Trzynik /Trienke/

Trzynik pow. Kołobrzeg, zachodniopomorskie

 

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Siemyśl powiatu kołobrzeskiego. Po raz pierwszy wymieniona w roku 1294. Początkowo należała do dóbr rodu von Manteuffel. Od 1572 roku samodzielny majątek nadal należący do von Manteuffel`ów. W XVIII wieku część wsi od von Manteuffel`ów zakupił Anton von Ivatzhof, część Salomon Meyer/1750/, część zakupiona przez rodzinę von Briesen/1785/. Wieś jeszcze wielokrotnie zmieniała swoich właścicieli, wśród których wymienia się rodziny: Kakopp, von Pustar, von Bonin. Od XIX wieku do 1945 roku w rękach rodziny von Gerlach. W 1910 jak i w 1928 roku właścicielem dóbr był Karl August von Gerlach.

PAŁAC

Pałac zbudowany dla rodziny von Gerlach pod koniec XIX wieku, przebudowany na początku XX wieku oraz w 1950 roku. Pałac otoczony parkiem krajobrazowym z początku XX wieku.

Z zabudowań majątku dworskiego pozostały: pałac, park, szachulcowa wozownia z 1910 roku, gorzelnia z 1881 roku, kościół, pierwotnie kaplica grobowa właścicieli wsi.

 

Mannteuffel

von Bonin7Briese (3)von Bonin6PustarGerlach