Trzebiatów /Treptow/

Miasto gminne położone w powiecie gryfickim. Po raz pierwszy wzmiankowany w 1170 roku. Trzebiatów początkowo należał do klasztoru norbertan z Białobłok, przybyłych na te ziemie z Lund ze Szwecji. Później staje się własnością książąt pomorskich. W 1224 roku stał się Trzebiatów oprawą wdowią księżnej Anastazji, żony księcia pomorskiego Bogusława I. Stanowił oprawę książęcych wdów do 1658 roku. W 1277 roku Trzebiatów otrzymał prawa miejskie. W 1309 roku miasto należało do księcia pomorskiego Ottona I i księcia wołogosko-rugijskiego Warcisława IV. W 1416 miasto przystąpiło do Związku Hanzeatyckiego, z którego w roku 1465 zostało wykluczone. Przez wojny z Gryficami oraz przez rywalizację z Kołobrzegiem miasto ponosiło olbrzymie straty, które doprowadziły Trzebiatów do marginalizacji jego znaczenia. Od 1571 roku w mieście odbywały się targi koni i krów. Ze względu na zniszczenie przez sztormy i zapiaszczenie portu w Regoujściu i Mrzeżynie żegluga stała się niemożliwa. Ostatnie towary wpłynęły do miasta w 1826 roku. Od 1648 roku  miasto staje się częścią Brandenburgii i własnością elektorów brandenburskich. W latach 1750-90 miasto było własnością księcia wirtemberskiego Fryderyka Eugeniusza von Württemberg (*21.01.1732-+23.12.1797), trzeciego syna księcia Karola Eleksandra Wirtemberskiego i Marii Augusty Thurn und Taxis. Dnia 29.11.1753 roku poślubił kuzynkę króla Fryderyka, Fryderykę Dorotę Zofię von Brandenburg-Schedt(*18.12.1736-+09.03.1798). Miał z nią 12-cio dzieci. Pod koniec życia po bezpotomnej śmierci braci wstąpił na tron Wirtembergii(1795-1797). Dzieci: Fryderyk Wilhelm von Württemberg(*1754-+1816), król Wirtembergii, Ludwig Friedrich Alexander von Württemberg(*30.08.1756-+30.09.1817), kolejny właściciel Trzebiatowa, żonaty z księżniczką Marią Anną Czartoryską, Eugeniusz Fryderyk(*1758-+1822), właściciel Pokoju koło Opola, Zofia Dorota(*1759-+1828), żona cara Rosji, Pawła I, Wilhelm Fryderyk(*1761-+1830), minister wojny, później lekarz, Ferdynand Fryderyk(*1763-+1834), pruski feldmarszałek, dowódca twierdzy Mainz, Fryderyka Elżbieta(*1765-+1785), żona wielkiego księcia Oldenburga Piotra I, Elżbieta Wilhelmina(*1767-+1790), żona cesarza Austrii Franciszka II, Wilhelmina Fryderyka(*1768), Karol Fryderyk(*1770-+1791), Aleksander Fryderyk(*1771-+1833), generał rosyjski, Henryk Karol(*1772-+1838), gubernator w Wibingen i Ulm. Fryderyk Eugeniusz miał jednego syna ze zwiążku pozamałżeńskiego, Jana Jerzego(*1790-+1860), książę von Sontheim. Książę Ludwig Friedrich Alexander von Württemberg-Montbeliard ożeniony z Marią Anną ksieżniczką Czartoryską, urodzoną w związku małżeńskim Adama Kazimierza Czartoryskiego i Izabeli z domu von Flemming. Prawdziwym ojcem Marii Anny był król Stanisław August Poniatowski. Ze związku z Ludwigiem Friedrichem Alexandrem urodził się jedyny syn Adam Karol Wilhelm Eugeniusz Paweł Ludwik von Württemberg-Montbeliard(*16.01.1792-+27.07.1847) po rozwodzie rodziców w 1793 roku, wychowany przez ojca na polakożercę, generał brygady Królestwa Polskiego, generał porucznik w Lejb-Gwardyjskim Pułku Huzarów Jego Wysokości i generał adiutant Mikołaja I. W czasie powstania listopadowego dowodził wojskami rosyjskimi. Ostrzelał z armat Puławy wypędzając matkę i babkę z pałacu. W 1800 roku po licytacji pałac został zakupiony przez burmistrza Trzebiatowa, Brummer. Około 1850 roku pałac jest własnością Pomorskiego Ziemskiego Towarzystwa Kredytowego ze Szczecina. Po 1945 roku w pałacu ulokowało się dowództwo Wojsk Ochrony Pogranicza. Obecnie Trzebiatowski Ośrodek Kultury.

ZAMEK

W XII wieku znajdował się w Trzebiatowie zamek.

 

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY

Nad Regą położony jest zespół pałacowo-parkowy. Pałac powstał po adaptacji średniowiecznego klasztoru norbertanek zbudowanego na przełomie XIV i XV wieku. Po sekularyzacji zakonu przejęty przez książąt pomorskich i przeznaczony na siedzibę księżnej Zofii, wdowy po księciu Filipie II. Od XVII wieku siedziba elektorów brandenburskich. Wielokrotnie przebudowywany. W 1750 roku siedziba dowódcy garnizony trzebiatowskiego, księcia Fryderyka Eugeniusza von Württemberg. W tym czasie powstał park w stylu francuskim. Kolejna przebudowa miała miejsce za czasów Anny Marii.

DWÓR? ul. Wąska