Troszyn /Trossin/

Wieś położona w gminie Mieszkowice powiatu gryfińskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1337 roku(Trossin). W tym czasie własność rodu Snetelingen. W 1368 roku nadanie wsi mieszczaninowi Tidecke. W 1472-93 wieś w posiadaniu Jacoba Schmidt. Od 1495 roku własność rodu von Sydow. W 1723 roku kapitan Ernst Ludwig von Sydow(*1683) sprzedaje wieś Ernstowi Ludwigowi von der Marwitz(*1696-+1725). W latach 1731-1752 Troszyn posiada rodzina von Wietersheim. Na krótko w 1752(1754) wieś w rękach rodu von Wedell, a następnie w posiadaniu majora Bernharda Philippa Constantina von Blankensee. W 1805 roku majątek nabywa Wilhelm hrabia Finck von Finckenstein. Od 1810 roku majątek przechodzi w ręce Otto Carla Friedricha von Voss, ożenionego z córką hrabiego Wilhelma, Karoline Marią Susanne hrabianką Finck von Finckenstein. Drogą spadku dobra w 1871 roku przechodzą w posiadanie Günthera Karla Heniricha hrabiego Finck von Finckenstein. Hrabiowie Finck von Finckenstein posiada majątek do 1945 roku.

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY

Po założeniu zachował się park krajobrazowy. Pałac został rozebrany w latach 50-tych XX wieku. Po drugiej stronie drogi założenie folwarczne składające się z podwórza gospodarczego oraz budynków gospodarczych.