Tychowo /Gross Tychow/

 

HISTORIA WSI

Miasteczko położone w powiecie białogardzkim. Po raz pierwszy wymienione w 1250 roku. Początkowo należało do dwóch rodów rycerskich- von Versen i von Kleist. Z czasem rodzina von Kleist stała się jedynym właścicielem miejscowości. Po utracie dóbr  prawdopodobnie na rzecz rodziny von Retzow, powraca do innej gałęzi rodu von Kleist- Kleist-Retzow i była w psiadaniu rodziny do 1945 roku. W 1849 roku jako właściciela wymienia się Carla Fridricha Jurgena Hugo von Kleist-Retzow, w latach 20-tych XX wieku hrabiego Wolfa Friedricha von Kleist-Retzow. W 1910 roku właścicielem dóbr był major Hugo von Kleist-Retzow oraz landrat Wolf von Kleist-Retzow. Majątek liczył wtedy 3357 ha gruntów. W 1928 roku właścicielem dóbr był Wolf von Kleist-Retzow a majątek liczył 3313 ha gruntów. We wsi drugi majątek należący do Carla Keske liczący 879 ha gruntów.

Kleist-Retzow

VersenKleist

 

 

 

 

 

 DWÓR

Tychowo, zachodniopomorskie

 Pałac zbudowany w XVIII wieku mimo zawieruchy wojennej przetrwał bez większych zniszczeń do 1945 roku. W latach 60-tych popadający w ruinę, ostatecznie rozebrany w latach 70-tych XX wieku. W otoczeniu pałacu park krajobrazowy o powierzchni 13,7 ha powstały rónież w XVIII wieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tychowo- pow.Białogard, zachodniopomorskioe

 

 

Tychowo, zachodniopomorskie