Trzygłów /Treglaff/

Wieś położona w gminie Gryfice powiatu gryfickiego. Jedyna w Polsce miejscowość, która ma w nazwie imię bożka Trygława(Triglaff, Triglaf, Trieglaff). Początki wsi sięgają końca X wieku. Wzmiankowana w 1297 roku , kiedy staje się własnością rycerza Siegfrieda von Lode. W XIV wieku brak wzmianki o rodzinie von Lode. Natomiast wymienia się rycerzy von Troye, do których należała kamienno-ceglana warownia otoczona fosą i wałami, tzw. rycerska wieża na kopcu typu motte. W 1468 roku pojawia się rodzina von Mellin– wzmiankowany Dubeslaff von Mellin. Posiadają majątek do XVIII wieku. W XVIII wieku wieś podzielona na kilka majątków rycerskich. Część wsi należała do miasta Gryfice, którą 21.12. 1716 roku zakupił(wydzierżawił?) Nicolaus von Rango. Po nim dobra dziedziczy jego syn, Tyburtius Johann a następnie Decanus von Rango. W 1774 roku od Johanna Carla Friedericha von Rango majątek zakupił Gotthilf Christian Curt von Mellin scalając dobra przygłowskie. Część gruntów we wsi należała do rodu von Blücher. Później są na krótko w rękach rodu von Platen przez małżeństwo Beaty Sophii Christiany von Blücher z Christophem Ernstem Augustem von Platen. Będąc wdową sprzedaje dobra Henningowi Christianowi von Mellin. W 1757 roku wieś należy do Henninga Christiana von Mellin, syna Georga. Po nim dobra dziedziczy jego syn, Gotthilf Christian von Mellin. Dnia 28.10.1774 roku majątek sprzedany(wydzierżawiony) braciom von Plӧtz: Johannowi Ludewigowi, Carlowi Heinrichowi i Ferdinandowi Joachimowi. Po 1780 roku ponownie w rękach Gotthilfa Christiana Curta von Mellin, wzmiankowany w 1787 roku. Po śmierci kapitana Gotthilfa Christiana Curta von Mellin dobra dziedziczą jego córki. W 1803 roku sprzedają majątek Heirnichowi Viktorowi Sigismundowi von Oertzen, mężowi jednej z córek Christiana Kurta oraz Henningowi Ludwigowi Dyonizemu von Blanckenburg, którego część wykupiona została przez Heinricha Viktora. W 1819 roku przez małżeństwo Henrietty von Oertzen z Adolfem Ferdinandem von Thadden dobra przechodzą na własność rodu von Thadden. Adolf Ferdinand von Thadden(*01.1796-+25.10.1882) był synem Ernsta Dietricha von Thadden i Caroline Wilhelmine Henriette von Wartensleben. W 1870 roku majątek obejmował 3256 mórg ziemi. W 1879 roku właścicielem był R.von Thadden-Trieglaff a dobra obejmowały 12609,27 ha gruntów. W 1910 roku majątek wielkości 864 ha gruntów należał do Adolfa von Thadden-Trieglaff. W 1928 roku dobra obejmowały 889 ha ziemi. Ostatnim właścicielem dóbr był Reinhold von Thadden-Trieglaff.

     

ZESPÓŁ DWORSKO-PAŁACOWY

Nad jeziorem położony jest zespół pałacowo-dworsko-folwarczno-parkowy. Dwór ryglowy zbudowany na planie prostokąta, kryty dachem dwuspadowym powstał w latach 1618-48.  Powiększona i przebudowana w XVIII za czasów Henninga Christiana von Mellin i jego żony Henrietty von Kanderbach. W 1803 roku kolejna przebudowa dworu za czasów Heirnicha Viktora Sigismuna von Oertzen. W latach 1840-44 do dworu dobudowano „Białą Salę”, rozebraną w 1952 roku. Na przełomie XIX i XX wieku Adolf von Thadden-Triglaff dobudowuje do dworu neobarokowy trzykondygnacyjny pałac z ośmioboczna wieżą mieszczącą klatkę schodową. Po 1945 roku własność Skarbu Państwa. Na terenie majątku utworzono PGR. Później Stacja Hodowli Roślin, później własność spółki z o.o „Marol”. Obecnie właścicielem pałacu jest Pan Bertram z Helmstedt.