Szczecin-Trzebusz /Stutthof/

Osada obecnie w granicach dzielnicy Szczecina, Dąbie. Stara zabudowa została zburzona podczas działań wojennych w 1945 roku. Początki wsi Trzebusz sięgały XII wieku. Do 1249 roku własność cystersów z Kołbacza, później własność księcia Barnima I. Następnie własność miejska miasta Szczecin. W 1764 roku majątek w posiadaniu inspektora Krüger. W 1773 roku majątek zakupił Carl Christoph Elten ze Szczecina. W 1910 roku majątek wielkości 351,50 ha gruntów w posiadaniu rodziny Weisse. W 1928 roku dobra należą do Karla Schultz i obejmują 370 ha gruntów. Przed wojną w pałacu działała restauracja- Park Restaurant „Stutthof”.

 Trzebusz pow. Szczecin, zachodniopomorskie

Screen Shot 068