Tarnowo /Grossenhagen/

Wieś położona w gminie Maszewo powiatu goleniowskiego. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1523 roku. Część wsi należała do diecezji kamieńskiej, część do rodu von Weyer, część do rodu von Petersdorff. W 1689 roku całość dóbr przejęła rodzina von Petersdorff. Po sprzedaży majątku w 1744 roku, wieś ponownie odkupiona przez rodzinę von Petersdorff i posiadała dobra do 1945 roku. Wymienia się: Georga Christiana Friedricha von Petersdorff /XIX wiek/, Kurta von Petersdorff /1861-1905/, Friedricha von Petersdorff /lata 20-te XX wieku/. W 1870 roku majątek obejmował 2124 akrów ziemi a w 1879 roku kiedy właścicielem był Curt von Petersdorff dobra były wielkości 543,42 ha ziemi. W 1910 roku dobra obejmowały 790,05 ha gruntów a w 1928 roku kiedy właścicielem był Friedrich von Petersdorff dobra obejmowały 792 ha gruntów.

Weyer

Petersdorf

W północnej części wsi położony był zespół pałacowo-parkowy. Do zobaczenia park krajobrazowy, resztki ogrodzenia z bramą wjazdową, budynki gospodarcze.