Stare Objezierze /Klein-Wubiser/

Wieś położona w gminie Moryń powiatu gryfińskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1317 roku, kiedy margraf Waldemar podarował ją miastu Chojna. W 1409 roku należała do Wedigo von Wedel. W późniejszym okresie wieś podzielona na kilka własności: von Uchtenhagen/1483/, von Sack/1588/ i oczywiście rodzina von Wedel. Od XVIII wieku była domeną królewską. W 1929 roku majątek dzierżawiony przez Heinricha Thon.

We wsi założenie dworsko-folwarczne, położone w pobliżu kościoła. Dwór pochodzący z końca XIX wieku, przebudowany z zatraceniem cech stylowych. Zbudowany na planie prostokąta, kryty dachem dwuspadowym, parterowy. Obecnie w rękach prywatnych. Dwór w otoczeniu budynków gospodarczych leżący na obrzeżach podwórza folwarcznego.