Stare Objezierze /Klein-Wubiser/

Wieś położona w gminie Moryń powiatu gryfińskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1317 roku, kiedy margraf Waldemar podarował ją miastu Chojna. W 1409 roku należała do Wedigo von Wedel. W późniejszym okresie wieś podzielona na kilka własności: von Uchtenhagen/1483/, von Sack/1588/. Od XVIII wieku była domeną królewską. W 1879 roku majątek o powierzchni 376ha dzierżawił niejaki Schultz(Schultze). W 1896 roku domenę państwową o areale 382ha dzierżawił .F.Wende. W 1914 roku majątek obejmował 384ha i należał do państwa i dzierżawiony był przez Heinricha Thon. Drugi majątek obejmował 215 ha i należał do Friedricha Schirmer i Ludwiga Schirmer. W 1929 roku domena państwowa  dzierżawiona przez Heinricha Thon obejmowała 389ha, Poza tym dwa majątki należące do: Arn.Schneidewind(165ha)i Christ.Oertly(127ha). 

We wsi założenie dworsko-folwarczne, położone w pobliżu kościoła. Dwór pochodzący z końca XIX wieku, przebudowany z zatraceniem cech stylowych. Zbudowany na planie prostokąta, kryty dachem dwuspadowym, parterowy. Obecnie w rękach prywatnych. Dwór w otoczeniu budynków gospodarczych leżący na obrzeżach podwórza folwarcznego.