Skrobotowo /Schruptow/

Wieś położona w gminie Karnice powiatu gryfickiego. Należała do rodziny von Wachholtz. W 1650 roku majątek należał do Wilhelma von Wachholtz, którego córka wyszła za mąż za Nicolausa Ernsta von Schlieffen. Dnia 23.12.1678 roku od Nicolausa Ernsta von Schlieffen dobra zakupił Ewald von Flemming. Na początku XVIII wieku wieś stanowi własność Heinricha von Flemming, po którym dnia 04.02.1717 roku dobra odziedziczył jego syn, Adam Jurgen von Flemming. Po śmierci Adama Jurgena wieś odziedziczył jego brat, Richard Friederich von Flemming. Kolejnym właścicielem majątku został Anton Wilhelm von Flemming. Po jego śmierci majątek dziedziczą jego synowie : major Friederich Wilhelm i Ewald Heinrich von Flemming(11.04.1759). Po ich śmierci dobra dziedziczą ich dzieci: Frederica Antonia Louisa Elisabeth, Carl Wilhelm, Frederich Ludewig Heinrich, Carolina Antoinetta Eleonora i Christian Adolph Bogislav. Dnia 20.12.1779 roku dobra przejmują bracia: Faehnrich Carl Wilhelm, Friederich Ludewig Heinrich i Christian Adolph Bogislav  von Flemming. W połowie XIX wieku majątek posiada rodzina Krause. Za ich czasów w 1870 roku dobra obejmowały 889 mórg ziemi a w 1879 roku obejmowały 226,86 ha gruntów. Od lat 20-tych XX wieku do końca 1945 roku majątek w rękach rodu von Brockhausen– wzmiankowany Hans Joachim i Hans Henning von Brockhausen.