Strzegowo /Stregow/

Wieś położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. Stare lenno rodu von Zastrow. Po śmierci Franza Joachima von Zastrow majątek przypadł Bogislawowi Ernstowi von Zastrow z Rzystnowa, który w 1747 roku wydzierżawił  na 30 lat a następnie w 1778 roku sprzedał majątek kapitanowi Johanowi Ernstowi von Plӧtz. Rodzina von Plӧtz posiadała majątek do 1945 roku. W 1910 roku majątek był w posiadaniu Leo von Plӧtz i liczył 642 ha gruntów. W 1928 roku posiadał Paul  von Plӧtz i Henning von Plӧtz a dobra liczyły 597 ha gruntów.

W północnej części wsi położony był majątek ziemski. Obecnie resztki parku z XIX wieku oraz dwa okazałe pomnikowe drzewa przy dawnym majątku.