Skibno /Schübben/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Sianów powiatu koszalińskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1275(Schiben, Sciben). Później pojawia się w latach 1303(Schebene), 1308(Sciben), 1780(Schübben). Do XVIII wieku była własnością pomorskiego rodu von Heydebreck. W 1704 roku majątek zakupił hrabia von Schwerin. W 1741 roku ponowna zmiana właściciela- jest nią rodzina von Grumbkow, która już w 1763 roku sprzedaje dobra rodzinie von Hirach. Od początku XIX wieku częste zmiany właścicieli majątku. W 1804 roku dobra są w posiadaniu rodu von Kleist-wymieniony Gnomar von Kleist. Prawdopodobnie przez małżeństwo z hrabianką von Klest(1841) dobra przechodzą w ręce hrabiów von Prebendow-Przebendowskich. Przez małżeństwo Veroniki hrabianki von Prebendow-Przebendowskiej/przełom XIX/XX wieku/ dobra są w posiadaniu rodu von Heyden(1905). W 1926 roku majątek jest własnością rodziny Voges a ostatnim właścicielem do 1945 roku był Herman Voges. Majątek liczył 1971 ha gruntów.

Heidebreck

Schwerin 2

Schwerin 5

Schwerin hrabia

Grumbkow

Kleist

Przebendowski Prebentow von

 

Heyden

Skibno, zachodniopomorskie

ZAŁOŻENIE DWORSKO-PARKOWE

We wsi w otoczeniu parku stoi parterowy dwór z końca XIX wieku, zbudowany na planie prostokąta z użytkowym poddaszem. W pobliżu budynki gospodarcze oraz park krajobrazowy o powierzchni 2,7 ha.

Skibno 1915, zachodniopomorskie