Szumiąca /Königsmühl/

Wieś położona w gminie Kamień Pomorski powiatu kamieńskiego. Lenno rodu von Flemming. Wzmiankowana w 1491 oraz w 1594 roku. W 1628 roku wieś należała do Caspara von Flemming oraz do Hasso Adama i Ewalda Joachima Kurta von Flemming. Po śmierci generał-porucznika Bogislawa Bodo hrabiego von Flemming w 1734 roku drogą małżeństwa majątek w rękach hrabiów von Wartensleben. W 1783 roku wieś posiadał major Christian Wilhelm Ludwig hrabia von Wartensleben, który w 1791 roku sprzedał majątek Johannowi Friedrichowi Poppe. Po śmierci Johanna Friedricha majątek odziedziczyła jedyna córka, Maria Sophia Poppe, która w 1804 roku wyszła za mąż za Martina Jacoba Reetz. Po śmierci rodziców dobra odziedziczyła córka, Henrietta Reetz, która wyszła za mąż za niejakiego Spiller i w 1844 roku majątek był w jego posiadaniu. Od początku XX wieku dobra posiada Bruno Voltz a majątek w 1910 roku liczy 264 ha gruntów. Po śmierci Bruna Voltza w 1918 roku majątkiem zarządza wdowa Anna Voltz. W 1928 roku majątek posiadał 245 ha gruntów. Rodzina Voltz jest właścicielem majątku do 1945 roku.

Zespół dworski

W 1806 roku na fundamentach starszej budowli powstał nowy dwór, zniszczony po 1945 roku. Po zespole ruiny budynków gospodarczych.