Stawno /Stäwen/

Wieś położona w gminie Kamień Pomorski powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1324 roku(Steven) kiedy to bracia Swantus wyznaczali granicę między Stawnem a Kozielicami oraz w 1331 roku(de Steven),  kiedy wymienia się Swantusa de Steven. W 1418 roku lenno Henninga Swantes. W latach 1458-1469 właścicielem wsi był Ebel Luchta. W 1493 roku wieś należy do Sabela von Kӧller. W 1910 i 1928  roku właścicielem majątku był Albert Krüger a dobra liczyły 102 i 96 ha gruntów. Do majątku należały folwarki Papenhagen(Książ) i Emilienhof(Borzysław).

Po założeniu zachował się tylko budynek mieszkalny, w znacznej części przebudowany oraz resztki po alei topolowej. Budynek niedostępny z zewnątrz.