Swobnica /Wildenbruch/

Miejscowość położona w gminie Banie powiatu gryfińskiego. Po raz pierwszy wzmiankowany w 1345 roku(Wildenbruke). W 1377 roku joannici, do których należała wieś dostali zgodę od książąt pomorskich na budowę zamku i w 1382 roku zakon przeniósł swoją siedzibę z Rurki do Swobnicy. Swobnica była siedzibą komandorii do 1610 roku, kiedy została ona przeniesiona do Słońska. Podczas wojny trzydziestoletniej w roku 1629 Swobnica została zajęta przez wojska cesarskie, które w latach 1630/31 zostały wyparte przez wojska szwedzkie. Umową szczecińską z 1653 roku joannici tracą Swobnicę, która stała się własnością prywatną. Królowa Szwecji podarowała ją swojemu nadwornemu kanclerzowi Johannowi Adlerowi Salvius(*1590-+1652). Po jego śmierci królowa w 1654 roku przekazała Swobnicę szwedzkiemu posłowi w Hamburgu, kupcowi Peterowi Bidal. Po podbiciu całego Pomorza przez wojska brandenburskie w 1675 roku, Wielki Elektor Friedrich Wilhelm przekazał zamek marszałkowi polnemu Georgowi baronowi von Derffinger(*1606-+1695). Po pokoju w Saint Germain Brandenburgia musiała zwrócić większość podbitych terytoriów, w tym Swobnicę. Tym samym wraca ona do Petera von Bidal, który w międzyczasie uzyskał tytuł szlachecki, który w 1680 roku za 120 000 talarów sprzedał majątek księżnej elektorowej Dorothei(*1636-+1689), drugiej małżonce Wielkiego Elektora, która połączyła Swobnicę z Szwedt i Vierraden tworząc majątek Swobnica-Schwedt. Po jej śmierci zamek przeszedł w ręce jej syna, Philippa Wilhelma(*1669-+1711), pierwszego margrabiego linii Brandenburg-Schwedt. Kolejnym właścicielem Swobnicy był syn Philippa Wilhelma, Friedrich Wilhelm(*1700-+1771) a następnie brat Friedricha Wilhelma, Friedrich Heinrich(*1709-+1788), który nie pozostawił męskich potomków. Majątek został przejęty przez główną linię Hohenzollernów w Berlinie. Do 1873 roku Swobnica stanowiła część królewszczyzny, by w tym roku zostać ogłoszoną własnością prywatną rodu von Hohenzollern. Taki stan rzeczy trwał do 1945 roku. Po drugiej wojnie światowej majątek wraz z zamkiem przejęty przez Państwowe Gospodarstwo Rolne. W samym zamku mieściły się biura, później zaadoptowany na spichlerz. W 1992 roku sprzedany holenderskiemu przedsiębiorcy Panu van Leendert, który nie dokonał żadnych prac remontowych i zabezpieczających zamek, doprowadzając go do ruiny. W 2009 roku powstało Stowarzyszenie Zamek Swobnica, którego celem było ratowanie zabytku. Od 2011 roku zamek stał się własnością gminy Banie  co pozwoliło podjąć prace remontowe ratujące zabytek.

 

ZAMEK

Położony z dala od wsi zbudowany w latach 1377-1382, przebudowany w 1680-1690. Od początku XX wieku stał opuszczony. Nie zniszczony podczas działań wojennych w 1945 roku. Jest to budowla trzyskrzydłowa z potężną wieżą.