Wiejkówko /Kl. Weckow/

Miejscowość położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1299 roku. Lenno rodu Knut vel Knuth. W 1455 roku wieś podzielona pomiędzy rody: von Knuth i von Flemming. W 1482 roku wzmiankowany Hermann Knuth, w 1500 roku Hans Knuth. W 1628 roku mowa o dwóch majątkach rycerskich należących do Roloffa i Wulffa von Knuth. W 1709 roku majątek należał do Ernsta von Knuth. Po ugodzie z matką Barbarą Margarethą oraz jej drugim mężem Nicolausem Josuą von Grell, w 1763 roku dobra przejmuje kapitan Caspar Henning von Knut vel Knuth. Miał 3 córki. Majątek przepisał drugiej córce, Julianie zamężnej za Bernharda Ludwiga von Plӧtz, a po śmierci Bernharda Ludwiga w 1765 roku majątek odziedziczył jego syn, kapitan Friedrich Wilhelm von Plӧtz. W 1804 roku właścicielem majątku był Friedrich Wilhelm Eggart Henning(lub Heinrich) von Plӧtz. Zmarł w 1826 roku. Miał 6-dzieci, które odziedziczyły majątek i zarządzały nim wspólnie do 1863 roku. A były to: 1) Carl Heinrich Georg von Plӧtz, 2) Emilie von Schon, 3) Friedrich Wilhelm Albert von Plӧtz, 4) wdowa Auguste von Wedel, 5) Carl Hermann von Plӧtz, 6) żona pułkownika von Wolff. W 1863 roku majątek przejął najstarszy z rodzeństwa, Carl Heinrich Georg von Plӧtz. W 1910 roku kiedy właścicielem dóbr był Paul von Ploetz majątek liczył 843 ha gruntów. W 1928 i 1939 roku  dobra liczyły 823 ha gruntów a właścicielem był Albrecht von Ploetz.

Po założeniu dworskim zachowały się resztki parku krajobrazowego oraz budynki gospodarcze.