Trzebianowo /Trebenow/

Nieistniejąca osada położona w gminie Przybiernów powiatu goleniowskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1300 roku i należała do rycerza Hermanna de Trebenow. Od XV wieku należała do możnego rodu von Flemming. W 1477 roku wymieniony Kurd von Flemming. W XVI wieku we wsi dwa majątki a i b. Majątek a i b w 1523 roku należały do Curta i Clawesa Flemming. W 1628 roku majątek a należał do Otto Flemming, który był w sporze z sąsiadem Albrechtem von Güntersberg z Bresow. a majątek b do Hansa Friedricha Flemming. W 1745 roku Otto Friedrich von Flemming sprzedał majątek a kuzynowi, Hansowi Friedrichowi von Flemming, który był właścicielem majątku b. Po nim Trzebianowo odziedziczyli jego 4 synowie: porucznicy Adam, Hans Friedrich, Otto Ludwig i Joachim Wilhelm von Flemming. W 1763 roku doszło do podziału majątku, Trzebianowo a otrzymał porucznik Adam von Flemming, a majątek b porucznik Hans Friedrich von Flemming. W 1766 roku Hans Friedrich von Flemming sprzedał majątek b pułkownikowi Johannowi Ernstowi von Plӧtz. W 1769 roku umiera Adam von Flemming. Majątek a odziedziczył jego niepełnoletni syn, Ernst Christian Leopold von Flemming. Decyzją sądu w 1775 roku  majątek wykupił Hans Friedrich von Flemming i w 1776 roku sprzedał generał-majorowi Karlowi Christophowi von Plӧtz, który wkrótce umiera a jego część dziedziczy brat,  Johann Ernst von Plӧtz, po ugodzie z rodziną von Flemming. Tym samym Trzebianowo było w rękach jednego właściciela. Po śmierci Johanna Ernsta von Plӧtz w 1781/2 roku, majątek dziedziczy wdowa po nim Anna Sophia Friederike, z domu von Flemming, która ponownie wyszła za mąż za porucznika von Berg. W 1804 roku była już wdową. Miała jednego syna, Carla Christopha Philippa, który był prałatem kapituły katedralnej w Kamieniu Pomorskim. Od 1820 roku właścicielem majątku jest major Carl Georg von Brünnow, który w 1824 roku zakłada folwark Neuhof, zlikwidowany w 1836 roku. Kolejnym właścicielem był szambelan August von Holstein(*1800-+1863), ożeniony z Karoline von Brünnow. Z tego związku urodził się Friedrich August Karl Ferdinand Julius von Holstein(*1837-+1909), późniejszy dyplomata i polityk. August von Holstein w 1848 toku sprzedał majątek Berndowi Adolfowi von Rosen(Roosen) z Hamburga, a sam z rodziną wyprowadził się do Berlina. Bernd Adolf von Rosen(Roosen) był mennonitem i na zakup majątku potrzebował zgody pruskiego ministra spraw wewnętrznych. Kolejnym właścicielem dóbr zostaje rodzina Müller. W 1910 roku majątek należy do Banku Ziemnego z Berlina. W tym czasie dobra liczą 826 ha gruntów. W 1928 roku właścicielem majątku jest Friedrich Krüger a majątek liczy 426 ha gruntów. Ostatnim posiadaczem majątku jest rodzina Adolphi.