Trzęsacz /Hoff/

Wieś położona w gminie Rewal powiatu gryfickiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1248 roku. W tym czasie z nadania księcia Barnima I ziemie te należały do biskupów kamieńskich. W średniowieczu lenno rodu von Flemming. W XV wieku Trzęsacz należał do Heinricha von Knuth. Rodzina ta wymieniana jako właściciele wsi w 1515 roku. Później ponownie była własnością rodu von Flemming. Dzierżawcami dóbr byli w XVII wieku: Valentin von Witt(en) z Karnic oraz Jakub von Puttkamer i jego syn Klaus von Puttkamer. W 1645 roku właścicielem tych ziem był Jakub von Flemming, w 1658 Georg Kacper von Flemming. Tu urodził się Jakub Henryk von Flemming, polski urzędnik dworski, generał artylerii koronnej w latach 1710-1714). W 1725 roku dobra w posiadaniu generał-majora Boguslawa Bodo von Flemming, którego córka Dorothea von Flemming wniosła dobra jako swoje wiano generałowi Kasimirowi Frederickowi von Grumbkow. W 1764 roku majątek zakupił Hans Joachim von Kleist. Później dość częste zmiany właścicieli. Wymienia się: von Winterfeld, hrabiów von Dyherrn, Fryderyka Wilhelma Elbe. W 1789 roku rodzina von Flemming zrzeka się praw dziedziczenia w Trzęsaczu. Od 1828 roku majątek ziemski w posiadaniu rodziny Dumstrey- wzmiankowany Eduard. Od 1884 roku do 1945 roku właścicielami dóbr jest rodzina von Kӧller. W 1910 roku właścicielem majątku był Edgard von Kӧller a dobra liczyły 515 ha gruntów. W 1929 roku majątek w posiadaniu Clausa von Kӧller a dobra liczyły 552 ha gruntów. Prawdopodobnie ostatnim właścicielem dóbr był Bogislav von Kӧller.

 

ZAŁOŻENIE PAŁACOWO-PARKOWE

We wsi założenie pałacowo-parkowe. Obecny pałac zbudowany w XVII wieku na fundamentach starszej budowli, rozbudowany w XIX wieku z zatraceniem cech stylowych. Zbudowany na planie prostokąta, kryty dachem dwuspadowym, jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Położony w parku krajobrazowym z XVIII wieku. Obok zabudowania gospodarcze po dawnym zespole folwarcznym.