Unin /Alt Tonnin/

Wieś położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1288 roku. W 1337 roku była lennem rodu von der Osten.- wzmiankowany Ulrich von der Osten. W 1337 roku własność wdowy po Ulrichu von der Osten. W tym samym roku wieś dziedziczy zięć, Conrad von Vemern. Ród von Vemern posiadał majątek do 1474 roku. W 1474 roku właścicielem wsi był Jaspar von Apenburg(Apinborge, Apenburge). W 1756 roku dobra należą do Erdmanna Jochena von Apenburg. W 1770 roku majątek przejmuje siostrzeniec Bogusława von Appenburg- kapitan Frriedrich Eugen Erdmann baron von Hiller-Gӓrtringen, który w 1791 roku sprzedaje dobra kapitanowi Ernstowi Christophowi Friedrichowi von Netzow(Neetzow). W 1818 roku majątek zakupił Friedrich Venzmer(*17.11.1793-+03.12.1874). W 1823 roku ożenił się z Base Dorotheą Kressmann(*17.10.1799-+04.08.1887), z którą miał 11-ścioro dzieci. Od Kurda Gebharda Carla Friedricha von Flemming dzierżawił majątek w Łojszynie.  W 1847 roku za sumę 102000 talarów dobra zakupił von Lüderitz. W 1852 roku właścicielem majątku jest sędzia miejski Kropf. Od 1859 roku właścicielem wsi jest major  Hoeppner. Prawdopodobnie po 1907 roku właścicielem wsi zostaje rodzina Steifensand i posiada majątek do 1945 roku. W 1910 roku majątek liczył 433 ha gruntów. W 1928 roku właścicielem dóbr wielkości 432 ha gruntów był Günther Steifensand. Po 1945 roku majątek przejął skarb państwa. Od 1945 do 1992 na terenie majątku funkcjonował PGR- Zakład Rolny Unin. Obecnie ośrodek turystyczny.

DWÓR

Dwór zbudowany w pierwszej połowie XIX wieku w stylu neoklasycystycznym, rozbudowany w drugiej połowie XIX wieku oraz przebudowany i rozbudowany na początku XX wieku. Bezpośrednio przy drodze zespół folwarczny z budynkami gospodarczymi z XIX wieku- stajnią, oborą i powozownią. Z tyłu dworu pozostałości po parku krajobrazowym o powierzchni 2,0 ha. Obecnie własność prywatna.