Unin /Alt Tonnin/

Wieś położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1288 roku. W 1337 roku była lennem rodu von der Osten.- wzmiankowany Ulrich von der Osten. W 1337 roku własność wdowy po Ulrichu von der Osten. W tym samym roku wieś dziedziczy zięć, Conrad von Bemern. Ród von Bemern posiadał majątek do 1474 roku. W 1474 roku właścicielem wsi był Jaspar von Apenburg. W 1756 roku dobra należą do Erdmanna Jochena von Apenburg. W 1770 roku majątek przejmuje siostrzeniec Bogusława von Appenburg- kapitan Frriedrich Eugen Erdmann von Hiller, który w 1791 roku sprzedaje dobra kapitanowi Ernstowi Christophowi Friedrichowi von Reckow.  W 1791 roku właścicielem wsi zostaje kapitan von Neetzow. Rodzina von Netzow posiada dobra jeszcze w 1804 roku. W XIX wieku częsta zmiana właścicieli. W 1818 roku majątek zakupił Friedrich Benzmer. W 1847 roku za sumę 102000 talarów dobra zakupił von Lüderitz. W 1852 roku właścicielem majątku jest rodzina Kropf. Od 1859 roku właścicielem wsi jest major  Hoeppner. Prawdopodobnie pomiędzy 1905-1910 właścicielem wsi zostaje rodzina Steifensand i posiada majątek do 1945 roku. W 1910 roku majątek liczył 433 ha gruntów. W 1928 roku właścicielem dóbr wielkości 432 ha gruntów był Günther Steifensand. Po 1945 roku majątek przejął skarb państwa. Od 1945 do 1992 na terenie majątku funkcjonował PGR- Zakład Rolny Unin..

DWÓR

Dwór zbudowany w pierwszej połowie XIX wieku w stylu neoklasycystycznym, rozbudowany w drugiej połowie XIX wieku oraz przebudowany i rozbudowany na początku XX wieku. Bezpośrednio przy drodze zespół folwarczny z budynkami gospodarczymi z XIX wieku- stajnią, oborą i powozownią. Z tyłu dworu pozostałości po parku krajobrazowym o powierzchni 2,0 ha. Obecnie własność prywatna.