Wiejkowo /Gross Weckow/

Wieś położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1299 roku(Welcowe). Stare lenno rodu von Güntersberg razem ze wsią Siniechowo. Nazwa wsi Gross Weckow pojawia się w XVI wieku. W tym czasie należy do Mathke(Matthiasa) i Jochima von Güntersberg. W 1628 roku wzmiankowani Matthias, Matz, Albrecht i Henning von Güntersberg. Zmiany własnościowe zaczęły następować w XVIII wieku. W sierpniu 1717 roku Eccard Henning von Güntersberg sprzedał Wiejkowo b i Siniechowo b majorowi Wilhelmowi Friederichowi von Flemming a większy majątek tzw. Wiejkowo a w maju 1731 roku przekazał swojemu najmłodszemu synowi, porucznikowi Friedrichowi Sigismundowi von Güntersberg, po śmierci którego w 1751 roku majątek dziedziczy jego starszy brat, Ernst George von Güntersberg, który wykupił majątki będące w rękach von Flemming- Wiejkowo b i Siniechowo b.  W październiku 1753 roku część majątku w zastaw otrzymał Wilhelm Sigismund von Flemming a Siniechowo b zostało wydzierżawione? majorowi Erdmannowi Joachimowi von Paulsdorf. Po śmierci Ernsta Georga Daniela Philippa von Güntersberg w 1762 roku(wg innych źródeł 1763), ostatniego lennika dóbr wiejkowskich z tego rodu, panujący nadał lenno swojemu adiutantowi, majorowi Wilhelmowi Friedrichowi Carlowi hrabiemu von Schwerin. Po proteście wdowy w 1764 roku , Amalii Sophii, z domu von Kleist(*1724-+1783) majątek po odpowiedniej opłacie trafia w jej ręce i jej 4 córek: Barbary Benigny Juliany Sophii(*1753-+1826), Cathariny Charlotty Amalii(*1758-+1802), Ernestiny Brigitty i Caroliny Hypolity Sabiny. Barbara Benigna Juliana Sophia i Catharina Charlotta Amalia wyszły za mąż za braci von Below. Majątek przypadł starszej ze sióstr, Barbarze Benignie zamężnej za Nicolausa Friedricha von Below(*1750-+1816), z którym miała 5-ciu synów, z których przeżyło dwóch- Carl Heinrich(*1781-+1821) i Ernst Friedrich Wilhelm Johann(*1783-+1816). Barbara Benigna posiadała majątek do śmierci. Od 1828 roku majątek w rękach Carla Christiana Philippa von Berg(+1842), syna majora Philippa Johanna Georga.   Carl Christian ożeniony był z Christine von Owstin. Po jego śmierci majątek dziedziczy córka, Alexandrine von Berg(*1813-+1859), zamężna za Friedricha Wilhelma Alberta von Plӧtz(*1803-+1876). W ten sposób dobra przechodzą w ręce rodu von Plӧtz. W 1846 roku na miejscu ryglowego dworu Fryderyk Wilhelm Albert buduje pałac neorenesansowy w typie willi włoskiej Z tego rodu wymienieni- Paul von Plӧtz(1839-1915), Albrecht von Plӧtz(1872-1945). Posiadali majątek do 1945 roku. Po wojnie użytkowany przez Państwowy Fundusz Ziemi, od 1958 roku administrowany przez PGR. W pałacu mieściły się biura. Po 1988 roku pałac stał opuszczony i stopniowo popadał w ruinę. Od 1993 roku w rękach prywatnych.

FlemmingBergBelow 1

Ploetz 1

 

PAŁAC

We wsi ruiny pałacu zbudowanego w stylu neorenesansowym, w typie willi włoskiej. Pałac zbudowany w 1842 roku dla rodziny von Ploetz na miejscu starszej budowli. Jeszcze pod koniec XIX wieku rozbudowany. Po 1945 roku zaadoptowany na biura, mieszkania dla pracowników miejscowego PGR. Po 1988 roku pałac stał opuszczony popadając w ruinę.

Zdjęcia pałacu z 1995 roku

 

Zdjęcia pałacu z 2008 roku