Wiejkowo /Gross Weckow/

Wieś położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1299 roku. Od XV do XVIII wieku należała do rodu von Güntersberg. Zmiany własnościowe zaczęły następować w XVIII wieku. W sierpniu 1717 roku Eccard Henning von Güntersberg część wsi sprzedał majorowi Wilhelmowi Friederichowi von Flemming. W maju 1731 roku przepisuje majątek na młodszego syna, porucznika Friedericha Sigismunda von Güntersberg, po śmierci którego w 1751 roku majątek dziedziczy jego starszy brat, Ernst George von Güntersberg. W październiku 1753 roku część majątku w zastaw otrzymał Wilhelm Sigismund von Flemming. W tym samym roku na 21 lat majątek zakupił major Erdmann Joachim von Paulsdorf. Po śmierci Ernsta Georga von Güntersberg w 1763 roku, ostatniego lennika dóbr wiejkowskich z tego rodu, panujący Wilhelm Fryderyk Karol hrabia von Schwerin w roku 1764 roku nadał nowe lenno wdowie po Guntersbergu, Amalii Zofii, z domu von Kleist i jej czterem córkom. Po jej śmierci dnia 10.03.1766 roku dobra dziedziczy jej córka, Barbara Benigna Julianna Sophia zamężna za Clausa Hermanna von Berg, który w 1788 roku przejmuje majątek żony. Prawdopodobnie pod koniec XVIII wieku buduje rodową siedzibę, dwór ryglowy w Wiejkowie. W latach 1788-1828 dobra ziemskie w Wiejkowie posiadała również rodzina von Below. Syn Clausa Hermanna, Carl Christian Philipp von Berg(+1842) ożeniony z Christine von Owstin przekazuje majątek córce, Alexandrine von Berg(1813-1859), zamężnej za Fryderyka Wilhelma Alberta von Plӧtz(1803-1876). W ten sposób dobra przechodzą w ręce rodu von Plӧtz. W 1846 roku na miejscu ryglowego dworu Fryderyk Wilhelm Albert buduje pałac neorenesansowy w typie willi włoskiej Z tego rodu wymienieni- Paul von Plӧtz(1839-1915), Albrecht von Plӧtz(1872-1945). Posiadali majątek do 1945 roku. Po wojnie użytkowany przez Państwowy Fundusz Ziemi, od 1958 roku administrowany przez PGR. W pałacu mieściły się biura. Po 1988 roku pałac stał opuszczony i stopniowo popadał w ruinę. Od 1993 roku w rękach prywatnych.

FlemmingBergBelow 1

Ploetz 1

PAŁAC

We wsi ruiny pałacu zbudowanego w stylu neorenesansowym, w typie willi włoskiej. Pałac zbudowany w 1842 roku dla rodziny von Ploetz na miejscu starszej budowli. Jeszcze pod koniec XIX wieku rozbudowany. Po 1945 roku zaadoptowany na biura, mieszkania dla pracowników miejscowego PGR. Po 1988 roku pałac stał opuszczony popadając w ruinę.

Zdjęcia pałacu z 1995 roku

 

Zdjęcia pałacu z 2008 roku