ROZWAROWO /Ribbertow/

Wieś położona w gminie Kamień Pomorski powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1380 roku(Ruspertowe, Rusperouw). Do 1740 roku wieś podzielona na część A i B. Majątek A do 1488 roku należał do rodziny von dem Borne. Po jej wymarciu majątek przejęty przez rodzinę von Flemming. W 1463 i 1473 roku notowani Sabel i Engelke von dem Borne. Majątek B należał do rodziny von Lockstedt(von Lockstӓdt), na krótko do rodziny von Brockhusen oraz do rodu von Zastrow. W 1523 roku we wsi mieszkał Peter von Zastrow. W 1559 roku Ewald von Flemming z Buka zajmuje majątek A. Do 1739 majątek B w rękach rodziny von Zastrow, przejęty przez barona Samuela von Cocceji, od którego dobra zakupił Carl Friedrich hrabia von Flemming. Prawdopodobnie Carl Friedrich doprowadza do scalenia dóbr we wsi. W 1835 roku właścicielem majątku był Franz Wilhelm Carl hrabia von Flemming z Buszęcina. W 1870 roku majątek obejmowałm 2371 mórg ziemi. W 1910 jak i w 1928 roku majątek w rękach Richarda hrabiego von Flemming. W tym czasie dobra liczyły 606(1910) i 447(1928) ha gruntów. Ostatnim właścicielem dóbr był Max Krüger, którego majątek w 1939 roku obejmował 102 ha gruntów.

DWÓR

Na terenie majątku położonego w północnej części wsi przy drodze wjazdowej od strony Dusina stał dwór z XVIII wieku, jednokondygnacyjny, otynkowany, kryty dachem dwuspadowym. Obecnie na terenie byłego majątku funkcjonuje „Letnisko Rozwarowo”. Dom mieszkalny to prawdopodobnie przebudowany dwór lub zaadoptowany budynek gospodarczy na cele mieszkalne.

DWÓR OBRONNY? WIEŻA RYCERSKA?

W południowo-wschodniej części wsi położony był plac otoczony fosą, zwany do 1939 roku „starym dworem”. Posiadał wejście w części centralnej od strony północno-zachodniej. Prawdopodobnie dawna siedziba warowna- dwór obronny?, Obecnie czytelny układ owalnego podwórza o wym. ok. 50x80m otoczonego resztkami fosy.