ROZWAROWO /Ribbertow/

Wieś położona w gminie Kamień Pomorski powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1380 roku. Do 1720 roku wieś podzielona na część A i B. część A do 1488 roku należała do rodziny von dem Borne, część B do rodziny von Lockstӓdt, rodu von Brockhausen i von Zastrow. W 1523 roku we wsi mieszkał Peter von Zastrow. W 1559 roku Ewald von Flemming z Buka wykupuje część wsi. Do 1741 część wsi w rękach rodziny von Zastrow, później Samuela von Cocceji, od którego dobra zakupił Carl Friedrich hrabia von Flemming. Prawdopodobnie Carl Friedrich doprowadza do scalenia dóbr we wsi. W 1835 roku właścicielem majątku był Franz Wilhelm Carl hrabia von Flemming z Buszęcina. W 1910 jak i w 1928 roku majątek w rękach Richarda hrabiego von Flemming. W tym czasie dobra liczyły 606(1910) i 447(1928) ha gruntów. Ostatnim właścicielem dóbr był Max Krüger.